Ringwegen Noordoostpolder

Bij de inrichting van de Noordoostpolder werden negen dorpen door een ringweg met elkaar verbonden.
Rutten, het tiende dorp, lag aan een uitloper van deze ‘dorpenring’.

Emmeloord ligt op het kruispunt van de hoofdwegen, dat de polderstad met de polderdorpen verbindt.
We noemen dit ‘het stadskruis’. Het ‘stadskruis’ markeert het middelpunt van de Noordoostpolder, de ligging van de poldertoren benadrukt dit.
Naast het stadskruis is er het polderkruis. Deze kruisende hoofdwegen doorkruisen de Noordoostpolder en verbinden de polder met de Flevopolder, het ‘oude land’ en Urk. Vroeg in 1947 was het ruimtelijk schema van de polder minder complex. Pouderoyen, de ontwerper van het definitieve plan voor Emmeloord, tekende één kruis, het zogenoemde ‘assenkruis’ van de Noordoostpolder. Het assenkruis kreeg in de eerste schetsen extra nadruk door landschappelijke beplanting. Vanaf 1948 verschenen de twee parallelle kruisen weer op de kaarten: het assenkruis deelde zich op in de twee kruisen. Het stadskruis en het polderkruis.

noordoostpolder-namen-wegen

Zo kan hij ook :-)  >>

noordoostpolder-namen-wegen-1

richting-Emmeloord-Urk

20201225_113310