Ringwegen Noordoostpolder

Bij de inrichting van de Noordoostpolder werden negen dorpen door een ringweg met elkaar verbonden.
Rutten, het tiende dorp, lag aan een uitloper van deze ‘dorpenring’.

Emmeloord ligt op het kruispunt van de hoofdwegen, dat de polderstad met de polderdorpen verbindt.
We noemen dit ‘het stadskruis’. Het ‘stadskruis’ markeert het middelpunt van de Noordoostpolder, de ligging van de poldertoren benadrukt dit.
Naast het stadskruis is er het polderkruis. Deze kruisende hoofdwegen doorkruisen de Noordoostpolder en verbinden de polder met de Flevopolder, het ‘oude land’ en Urk. Vroeg in 1947 was het ruimtelijk schema van de polder minder complex. Pouderoyen, de ontwerper van het definitieve plan voor Emmeloord, tekende één kruis, het zogenoemde ‘assenkruis’ van de Noordoostpolder. Het assenkruis kreeg in de eerste schetsen extra nadruk door landschappelijke beplanting. Vanaf 1948 verschenen de twee parallelle kruisen weer op de kaarten: het assenkruis deelde zich op in de twee kruisen. Het stadskruis en het polderkruis.

noordoostpolder-namen-wegen

Zo kan hij ook :-)  >>

noordoostpolder-namen-wegen-1

richting-Emmeloord-Urk

20201225_113310

Nieuwsblad van Friesland – 19-02-1951

Wegen en straten in de N.O.-Polder kregen namen

automatische tekstherkenning

De directie van de Wieringermeer (Noord-Oostpolderwerken) heeft meegedeeld, dat de aardrijkskundige namen in de Noord-Oostpolder thans officieel zijn vastgesteld. De namen der dorpen blijven zoals ze waren.

Verschillende wegen en tochten ondergingen naamsveranderingen. De nieuwe namen houden o.a. de herinnering aan de oorlogstijd levend. Aan enkele wegen ten Zuid-Oosten van de Urkervaart (Emmeloord—Urk) zijn namen van illegale werkers gegeven: Het Ankerpad werd Hannie Schaftweg, de Stobbenweg Johannes Postweg, het Kapelspad Hans Stijkelweg. De evenwijdig aan de Urkervaart lopende Visseringweg, die deze wegen met elkaar verbindt, zâl voortaan Karel Doormanweg heten. Het ten Zuidwesten lopende Kloosterpad is nu Prof. Brandsmaweg geworden. Aan de vele militaire vliegtuigen, die in oorlogstijd in de polder neerkwamen, herinnert de Vliegtuigweg. Een deel van de Zuiderringweg moest daarvoor zijn naam afstaan. Het tweede deel van deze Zuidderringweg heet nu Sloefweg en een weg, die tot’ nu toe Enserweg heette heeft de naam Zuiderringweg „overgenomen”. Een Pilotenweg is er ook. Deze naam heeft het nuchtere „Westerweg” verdrongen, waarmee een weg ten Westen van Emmeloord tot nu toe werd aangeduid. De onderduikers, die in bezettingstijd een schuilplaats en werk vonden in de polder, zijn ook niet vergeten: de lange weg evenwijdig aan Espelervaart en Creilervaart, werd Onderduikersweg, het Lange Pad Onderdüikerspad. De Hoekweg, tussen de werkkampen Rutten en Schoterbrug, werd Polenweg, het Hoekpad, ten Westen van het arbeiderskamp Rutten werd Wrakkenpad en herinnert aan de scheepswrakken, die tijdens de drooglegging en ontginning van de polder werd gevonden. Aan tochten, die evenwijdig aan of in de nabijheid van deze wegen lopen, zijn veelal dezelfde namen gegeven.