West

Ook al was de wijk al lang gerealiseerd,….. we bleven het Plan West noemen.