Schippersbeurs

Vaarten - Urkervaart-met-cafe-Tholen.jpg

Urkervaart-met-cafe-Tholen

Langs de Urkervaart, op de hoek van het Veerplein is de schippersbeurs naast het schipperscafé Tholen gevestigd.
Hier werd vervoersvraag en -aanbod volgens een bepaald systeem aan elkaar werden gekoppeld.
Nederland was verdeeld in 19 rayons, per rayon was er een schippersbeurs.
De vrachtauto nam in toenemende mate het vervoer over van de binnenvaart.
Het systeem werd in Nederland formeel afgeschaft per 1 november 1998.

bron: wikipedia

schippersbeurs - tholen-schippersbeurs.jpg schippersbeurs - Schippersbeurs-naast-Tholen.jpg

‘t Nieuws voor Kampen – 16-12-1955

Dit is de nieuwe schippersbeurs die aan de Urkervaart te Emmeloord in aanbouw is.
Rechts ziet u het café waar straks de heer Tholen de scepter zal zwaaien.
Het complex schiet al flink op.


Opening

‘t Nieuws voor Kampen  23-03-1956

 SCHIPPERSBEURS IN EMMELOORD Volgende maand officiële opening
In onze berichtgeving over de schippersbeurs in Emmeloord zijn we voorbarig geweest. Toen eergisteren het café Tholen aan de Urkervaart met officieel vertoon geopend werd, waarbij het accent werd gelegd op het nabije scheepvaartverkeer, heeft onze verslaggever dein de volksmond gebruikelijke term „schippersbeurs” te berde gebracht. De „echte” schippersbeurs, welke ineen neveliggend gebouw zal komen, wordt echter pas inde loop van de volgende maand geopend. Het gebouw is namelijk nog niet gereed. De talrijke schippers, die in Emmeloord aan wal gaan, zullen zonder twijfel het juist geopende café bezoeken, maarde officiële schippersbeurs, welke onder de rijksverkeersinspectie ressorteert, komt pas inde tweede helft van april voor een officiële opening in aanmerking.