De Kinkhoorn

(Tekt van krantenknipsel)

Januari 1970

Emmeloord blij met overdekte zwembad

„Van nauwelijks toelaatbaar tot niet te geloven” -was een uitspraak die zaterdagmorgen in Emmeloord overduidelijk onderstreepte dat de NOP er een bijzonder kostbaar bezit bij heeft gekregen: het overdekte zwembad „DeKinkhoorn”.
De heer F. H. Boschma, bestuurslid van de Stichting Zwembaden, die deze uit spraak deed, vertelde dat het „nau welijks toelaatbaar” sloeg op het water van de Lemstervaart waarin de eerste Emmeloorders in 1949 zwommen. In het provisorische badje waarin ratten waren gesignaleerd.
Ziekte van Weil was dus niet ondenkbaar. „Het niet te geloven” had uiteraard betrekking op „De Kinkhoorn”. Een modern opgezet bad, dat zaterdag officieel werd geopend. In aanwezigheid van een aantal genodigden, droeg de voorzitter van de bouwcommissie Ir. T. Schuringa, „de Kinkhoorn” over aan de gemeente, in de persoon van burgemeester. F. Af. v. Panthaleon baron van Eek, die het op zijn beurt
weer toevertrouwde aan de voorzitter van de Stichting Zwembaden, de heer W. G. de Feijter.
De Kinkhoorn (een grote schelp aan een blauw lint) wisselde bij deze overdracht telkens van eigenaar. De overdracht ging telkenmale gepaard met bijzonder vriendelijke woorden, waaruit over en weer de belangrijk-
heid van het bad werd onderstreept.
Namens de KNZB wees dr. ir. E. G. Kloosterman op het feit dat er in Nederland op iedere 120.000 inwoners 1 overdekt zwembad beschikbaar is. In Emmeloord is dat nu 1 bad op 13000 inwoners; in de NOP 1 op 32.000 en nog verder doortrekkend naar de om geving 1 op de 60.000 mensen. Dat die omgeving ook geïnteresseerd is in dit bad werd onderstreept door gasten van buiten de NOP, o.m. van het Provinciaal Bestuur in Overijssel, wethouder van der Werf uit Kuinre de heren Weijs en Donker uit Blankenham en burgemeester Faber van Lemsterland.
Na de officiële toespraken was alle aandacht voor de 11-jarige Ingrid Boschma, die de naam „de Kinkhoorn” had bedacht. Staande in een bootje werd zij door leden van „Zignea” naar het midden van het grote bad getrok ken om aldaar zoals in het mythologische verhaal, de woeste golven tot bedaren te brengen. De golven in „de Kinkhoorn” kwamen door haar toedoen, inderdaad tot bedaren maar gingen even daarna weer „huizenhoog”
‘m vertegenwoordigers van de gemeente het bad en de pers elkaars ichten op de 50 meter beproefden. Niemand kon de juiste uitslag navertel len maar dat was in dit waterfestijn
ook niet belangrijk. Een zwemdriekamp tussen Emmeloord, Steenwijk en Meppel besloot ‘s middags de officiële opening van „de
Kinkhoorn”.