De Espelerlaan

Ooit heeft deze weg de Lisdoddenstraat en later Lisdoddenlaan geheten, conform de rest van de straatnamen in deze onkruidbuurt.
Echter, omdat later werd gesteld dat de wegen die een wijk begrenzen, een neutrale naam diende te krijgen, werd vanaf 1948 deze weg de Espelerlaan.

bruggen - In-de-schetsontwerpen-van-Pouderoyen-uit-1942-en-1943-kreeg-Emmeloord-extra-grachten-ten-noorden-van-het-centrum-blauwe-stippellijn-op-kleurenschema-op-basis-van-het-schetsontwerp-1943.jpg

Na vele schetsen is het definitieve plan voor Emmeloord na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Ir. Pouderoyen.
In een eerdere schets was nog een tweede gracht opgenomen. (stippellijn).
Deze gracht  is later geschrapt omdat alles te duur werd. Daarom heeft de Espelerlaan nu zo’n brede groenstrook

Er is blijkbaar een plan geweest een flatgebouw te bouwen voor alleenstaande vrouwen:

Espelerlaan - Plan-voor-flatgebouw-voor-alleenstaande-vrouwen.jpg


In aanbouw zijnde woningen aan de oostzijde van de Lisdoddelaan (Espelerlaan)