De volkstelling van 1947

geeft voor ‘De Noordoostelijke Polder’  een aardig en overzichtelijk beeld.
En alles werd met pen genoteerd.

  • In 1956 volgde een Algemene woningtelling
  • in 1960 opnieuw een volkstelling
  • Op 28 februari 1971 vond de Veertiende Algemene Volkstelling (tevens Beroepstelling en Algemene Woningtelling) plaats.
    Het was een zeer ambitieuze volkstelling, waarbij veel meer gegevens werden geregistreerd dan tot dan toe gebruikelijk was; zelfs naar de nachtelijke locatie van de auto’s van inwoners werd gevraagd. De volkstelling ging met veel maatschappelijk protest gepaard, met name doordat een grotere maatschappelijke beweging (met name vanuit linkse hoek) was ontstaan die deze inbreuk in de eigen privacy niet wenste. Uiteindelijk weigerden 35.000 mensen openlijk hun gegevens te laten registreren. H
  • in 1991 is de volkstelling wettelijk afgeschaft.