Henk Rotgans (1910 – 1989)

was leerling van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs en de Normaalschool voor tekenleraren te Amsterdam. Een aquarelist en tekenaar, voornamelijk van illustraties.
Rotgans verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog enige tijd in de Noordoostpolder om zich op deze wijze te kunnen onttrekken aan de Arbeitseinsatz in Hitler-Duitsland.
Hij was meer bedreven met pen, potlood en penseel dan met de ontginningsschop.
De toenmalige Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) gaf hem gelukkig de gelegenheid zich op dat terrein verder te ontwikkelen.
Ruim honderd vrij gedetailleerde situatietekeningen geven een goed beeld van de werkzaamheden en de vorderingen in het werk.
Alle werken zijn voorzien van een exacte datum. Deze collectie is juist daarom zo waardevol, omdat in deze periode slechts sporadisch werd gefotografeerd.

Gedurende een korte periode was hij ook de illustrator van een serie reclameboekjes uitgebracht door jamfabriek De Betuwe.
Hij overleed op Callantsoog op 18 oktober 1989.

Vestigt-u-in-de-NO-polder-Het-ideale-oord-voor-insectologen-en-levensmoeden

Henk-Rotgans-in-de-tekenkamer-in-het-districtskantoor-van-de-Directie-van-de-Wieringermeer-in-Rampspol.jpg

BIOGRAFIE

Hendricus Jacobus (Henk) Rotgans is geboren op 5 oktober 1910 in Amsterdam-Noord als zoon van illustrator Jan Rotgans. Toen Henk op de H.B.S. in Amsterdam zat bleek tijdens de tekenlessen zijn talent voor tekenen. Het is daarom niet verbazingwekkend dat hij van 1931 tot en met 1934 leerling was aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam (de huidige Gerrit Rietveld Academie), op de afdeling Grafiek. Na het voltooien van zijn studie ging hij werken als illustrator, o.a. voor Spaarnestad in Haarlem. In 1935 tekende hij een serie reclameboekjes met verhalen van Flipje, het bekende reclamefiguurtje van De Betuwe uit Tiel. Tijdens de mobilisatie was hij als sergeant gelegerd in Soestdijk. Na de capitulatie ging hij weer in Amsterdam wonen en zette hij zijn tekenactiviteiten voort.

Vanaf juni 1943 dook hij onder in de Noordoostpolder om zich te onttrekken aan de Arbeidseinsatz. Aldaar heeft hij, in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken, wandschilderingen gemaakt om de kantines van de arbeiderskampen op te fleuren. Daarnaast heeft hij de opbouw van de pas drooggelegde polder vastgelegd in tekeningen.

In 1944 behaalde hij, nota bene als onderduiker, de M.O. akte tekenen. Na de oorlog vestigt Henk zich in Amsterdam Watergraafsmeer. Vanaf 1946 kreeg hij een contract bij Spaarnestad en maakte hij tot 1968 illustraties en strips voor door Spaarnestad uitgegeven tijdschriften, zoals Libelle, Panorama en Sjors.

Op 15 december 1947 ging Henk Rotgans in ondertrouw met Johanna Rebecca (Hans) Hamers en op 28 januari 1948 is hij met haar getrouwd. Hun huwelijk bleef kinderloos. Zij vestigden zich na hun trouwen in Bussum.

In 1950 gingen Henk en Hans Rotgans in Callantsoog wonen waar Henk in zijn jeugd veel op vakantie was geweest. Zij vestigden zich aan de Abbestederweg nummer 3 in een zelf gebouwd huis, waar Henk naast het tekenen, samen met zijn vrouw ook reformhuis De Koets uitbaatte. Hier werden ook zijn prentbriefkaarten verkocht. Daarnaast verhuurden zij hun huis aan waarschijnlijk met name Duitse badgasten.

Als amateur-fotograaf met een donkere kamer heeft hij overigens ook veel van Callantsoog op de gevoelige plaat vastgelegd wat gepubliceerd is in de lokale Badbode voor Callantsoog. Sommige van die foto’s zijn ook uitgegeven als prentbriefkaart.