De Ramspolbrug

en vroegere pont

Ramspol is het punt waar Kampereiland en Noordoostpolder elkaar bijna raken.

Voor de inpoldering was Ramspol een onbedijkt eilandje in de Zuiderzee ter grootte van 5.83 ha voor de Overijsselse kust ter hoogte van Kampen.
Het eilandje was genoemd naar Everhard Ram (1614-1681), burgemeester van Kampen en van 1677 tot zijn overlijden in 1681 gedeputeerde van Overijssel naar de Staten-Generaal.
Ramspol werd verhuurd aan een pachter van een van de pachterven op het Kampereiland.
In 1852 werd dit eilandje door de aanleg van een krib van 800 meter lengte verbonden met het Kampereiland.
De oprit naar de Ramspolbrug in de weg van IJsselmuiden naar Ens, de N 765, loopt over die vroegere krib.
Pont en Baileybrug.

Na het aanleggen van de dijk van de Noordoostpolder

en het droogmalen van die polder werd er in 1941 een werkkamp met de naam Ramspol aangelegd aan de kant van de Noordoostpolder aan de dijk.
Hier werden polderjongens gehuisvest die werkten aan het in cultuur brengen van de net drooggevallen polder.
Aanvankelijk vond de verbinding met het Kampereiland plaats met een baileybrug over de Ramsgeul en een pont over het Ramsdiep.
Een baileybrug is een brug die bestaat uit standaardsegmenten en als zodanig zeer snel opgebouwd kan worden.

De eerste Bailey Ramspolbrug. (1948)

Uitkijktoren Ramspol

heeft niets met de brug te maken.

Het heeft trouwens ook niets met de koude oorlog te maken.

Het is een toren die in de winter van 1956-1957 is gebouwd in de Noordoostpolder,
in opdracht van de Directie Wieringermeer (zeg maar het eerste gemeentebestuur van de Noordoostpolder) door de firma NV Schokbeton.
Deze firma heeft ook de ca. 1000  landbouwschuren in bouwpakket voor de Noordoostpolder geleverd en gebouwd.

Lees meer >>>>


De eerste permanente brug

is in 1948 gebouwd en verving de baileybrug.De Ramspolbrug uit 1948 is in 1990 gerenoveerd, maar was na 2000 aan het einde van zijn levensduur en versleten.
Omdat de brug een doorvaarthoogte van slechts 5,3 meter had moest deze vaak open voor de scheepvaart, wat met name in de zomer voor zowel de scheepvaart als voor het wegverkeer tot lange files leidde.
De oude Ramspolbrug was uitgevoerd als een eenvoudige liggerbrug met een basculebrug als beweegbaar gedeelte.
De brug overspande het Ramsdiep, en bestond uit twee delen met halverwege een kunstmatig eiland voor de vaargeul.
In het tweede deel vanaf het zuiden gezien bevond zich de basculebrug.
De brug was bijzonder smal met 2 rijstroken en een smal fietspad aan beide zijden.
Ten westen van de Ramspolbrug bevindt zich de balgstuw die het Zwartemeer en het Zwarte Water voor overstromingen behoedt bij een noordwesterstorm die het water vanuit het Ketelmeer opstuwt.
De brug had een gewichtslimiet van 50 ton en een snelheidsbeperking van 50 km/uur vanwege de mogelijke aanwezigheid van langzaam verkeer.
Het was het meest substandaard deel van de gehele rijksweg 50.

Op 7 juni 2010 gaf demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings het startsein voor de bouw van een nieuwe brug.
De Ramspolbrug is een van de 30 projecten die in het kader van het plan Spoedaanpak Wegen versneld worden uitgevoerd.
De nieuwe brug is gebouwd ten westen van de oude brug en is hoger, breder en veiliger.

De nieuwe Ramspolbrug (2012)

De nieuwe Ramspolbrug is een liggerbrug met 210 liggers, met een gewicht van 150 – 170 ton per stuk.
De liggers zijn van het type “H”, de eerste brug in Nederland met dit type liggers.
Tevens is het een basculebrug met twee vallen, met de afmetingen van 36,7 x 22,7 x 3,5 meter en 36,7 x 11,3 x 3,5 meter.
De lengte van het dek van de val is 21 meter, voor een doorvaartwijdte van 18,2 meter.
Het contragewicht van de vallen is respectievelijk 430 en 210 ton.
De nieuwe Ramspolbrug heeft een doorvaarthoogte van 13 meter en is 18 meter breed.
De brug heeft een lengte van circa 550 meter en bestaat uit 12 overspanningen.
Er zijn 2×2 rijstroken zonder vluchtstroken voor het verkeer op de N50, een parallelle gebiedsontsluitingsweg en een vrijliggend fietspad.
De nieuwe Ramspolbrug is een energieneutrale brug.
Bij het zakken van de val wordt energie teruggewonnen.
Tevens zijn 320 zonnepanelen aan weerszijden van de brug gemonteerd.
Overcapaciteit van elektriciteitsopwekking wordt aan het net geleverd.
De nieuwe brug gaat circa 1.800 keer per jaar open, ten opzichte van jaarlijks 8.000 brugopeningen van de oude brug.
Over de brug is ook de N765 verlengd tot in Flevoland.
De aanleg van de nieuwe Ramspolbrug kostte € 134 miljoen, inclusief het nieuwe tracé bij Ens.

De Nieuwe brug.

Energieneutrale brug

Het traject Ramspol – Ens werd ongeveer 250 meter verlegd en verbreed van 2×1 naar 2×2 rijstroken. Ook werd er een ongelijkvloerse aansluiting aangelegd in de vorm van een half klaverblad, die de doorstroming en veiligheid op het traject vergroot. De nieuwe brug is hoger, zodat de brug minder vaak open hoeft. De energie die vrijkomt bij het sluiten wordt opgeslagen. Samen met de zonnecellen levert dat genoeg energie op om de brug weer te openen. Sterker nog, de Ramspolbrug produceert meer energie dan dat er vebruikt wordt.

Veiligheid en duurzaamheid

Veiligheid kreeg tijdens de uitvoering van het project speciale aandacht. De gevaarlijkste punten in het huidige tracé hebben we met extra spoed aangepast. Ook voerden we het plan logistiek zo uit dat lokaal verkeer zo min mogelijk in contact kwam met het bouwverkeer. Het gebruikte zand en de grond voerden we aan middels een transportband. Naast meer veiligheid zorgte dit ook voor minder energieverbruik tijdens de aanleg van de weg.

Prijzen en nominaties

De Ramspolbrug won drie prijzen. In 2010 ontving het project de Gouden Mier, dé onderscheiding voor duurzame initiatieven binnen de Rijksoverheid. Tijdens de opening van de nieuwe brug eind november 2012 kwam daar de Energie-Nulprijs bij. Met deze prijs worden aansprekende duurzame projecten in de grond-, weg- en waterbouw onder de aandacht gebracht. November 2013 viel de brug wederom in de prijzen met De Betonprijs. Een tweejaarlijkse prijs voor projecten waarin het materiaal beton op een bijzondere wijze is toegepast. Tot slot werd de Ramspolbrug in 2015 genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs.