Meetstoel Kuinderbos

Bij de inpolderring van de Noordoostpolder moesten onder andere kanalen, dijken en wegen worden aangelegd.

Hiervoor was het van belang dat het gebied in kaart werd gebracht.

Om de Noordoostpolder droog te kunnen leggen, werden eerst dijken en kanalen in het IJsselmeer aangelegd.
Een exacte plaatsbepaling was hiervoor noodzakelijk.
Vanaf meetstoelen, of meetstellingen in het water konden andere punten in de nieuwe polder nauwkeurig worden bepaald.
De vijf meetstoelen in de Noordoostpolder waren allemaal verschillend van vorm.
Om wegrotten te vertragen werden de houten palen behandeld met boliden zout.
Na de drooglegging waren de meetstoelen niet meer functioneel en zijn verwijderd of aan hun lot overgelaten.

meetstoel-2021

Historische meetstoel vervangen

Harco Bergman en Wiemer Haagsma in de weer met de meetstoel (© Reina Halman Fotografie – denoordoostpolder.nl)

De Meetstoel in het Kuinderbos is vervangen. Wethouder Wiemer Haagsma verrichtte in mei 2021 samen met boswachter Harco Bergman de opening.
In 2000 werd op de restanten van de originele meetstoel een replica gebouwd, die nu aan vervanging toe was. Met financiële ondersteuning van gemeente Noordoostpolder heeft leerling boswachter Patrick Scholten samen met andere medewerkers en stagiaires van Staatsbosbeheer de meetstoel herbouwd.

.

Meten is weten

meetstoel-kaart

De lijnen van deze driehoekige meetstoel staan gericht op de toren van de rooms-katholieke kerk van Kuinre en de Nederlands Hervormde kerk in Blankenham.

De exacte coördinaten van de meetstoel waren de basis voor verdere metingen.
Het baggeren van watergangen gebeurde al voordat het water door gemalen uit de polder werd weggepompt
Toen de drassige grond boven kwam, werden tractoren met brede rupsbanden gebruikt.
Met behulp van een sextant en een boven het riet uitstekende stoel op de tractor kon men de plaats ten opzichte van de verschillende meetstoelen bepalen.

Locatie: 52°46’05.1″N 5°49’17.9″E