Pioniersbruid - schelp.jpg

Kunstwerk Pioniersbruid

Dit kunstwerk is opgeheven.
Mei 2021

Het kunstwerk ‘de pioniersbruid’ was onderdeel van een ‘route met vergankelijke kunst.’
Dit houdt in de praktijk in dat wanneer een kunstwerk in verval raakt, deze niet meer wordt opgeknapt,
maar mag opgaan in het landschap.

De ‘Pioniersbruid’ was ernstig beschadigd.
Omdat het gemaakt was van piepschuim en staal zou dit nooit opgaan in het landschap en heeft het FlevoLandschap hem verwijderd.


Een witte, openstaande schelp, die tevens kan dienen als rustplaats voor passerende wandelaars.
Het kunstwerk van Michel Bongertman is te vinden op de noordpunt van Schokland.

Het beste bewijs dat Flevoland eens zee is geweest, vind je onder de grond.
Bij het graven kom je ze steevast tegen: nonnetjes, een weekdiertje dat in de voormalige Zuiderzee leefde.
Het heeft de kunstenaar geïnspireerd om dit schelpje enorm uit te vergroten.

florence.jpgDe schelp doet denken aan het beroemde schilderij van Sandro Botticelli , ‘De geboorte van Venus’.
Hoe de vrouw in deze Flevolandse nonnenschelp eruitzag, blijft een raadsel.
Ze is niet meer hier. Ze zal gevonden zijn door een van de pioniers van de polder. Hij maakte haar tot zijn bruid.De vorm waarin ze lag, in foetushouding, zal zich het verleden gaan herinneren… het regenwater blijft erin staan, het zal vruchtwater worden voor algen.
Wie weet wat de toekomst brengt. De wandelaar kan de opengeslagen schelp gebruiken als rustplaats en uitkijken over het prachtige nieuwe land – aan de horizon ligt Emmeloord

De openstaande schelp is transparant. Als een raamwerk, als een skelet uit het verleden.
Kijk erdoorheen en je ziet Schokland, het oude land – Oud Emmeloord.