Kruispunt Emmeloord centrum

Er komt een stroom van negatieve reacties binnen bij de gemeente Noordoostpolder.
Het verweer van de gemeente : wacht even af. Het is een onderdeel van een groter traject.
De Nagelerstraat wordt in 2019 tot aan de Urkervaart aangepakt.

⇓⇓    Scroll naar beneden  ⇓⇓

Actueel : Lijnen getrokken voor tijdelijk fietspad

algemeen - omroep-flevoland.pngOmroep Flevoland : Woensdag 28 november 2018
Op de Beursstraat in het centrum van Emmeloord zijn extra witte lijnen getrokken voor een tijdelijk fietspad. Dat zou de verkeerssituatie rond de Leeuwenkruising overzichtelijker en veiliger moeten maken.

Het drukste kruispunt van Emmeloord staat sinds de nieuwe inrichting ter discussie. Bij de gemeente Noordoostpolder zijn 15 klachten binnengekomen over de nieuwe kruising bij De Deel.

De VVD-fractie in Noordoostpolder is blij met de aanpassing. De scheiding tussen de rijbanen voor auto’s en fietsers is nu duidelijker, concludeert de VVD. Die partij had eerder al zorgen geuit over het kruispunt.

Reactie gemeente Noordoostpolder:

22 nov 2018
De verkeerssituatie in het centrum van Emmeloord wijzigt het komende jaar op een aantal plaatsen. Het doel van deze aanpassingen is om het centrum leefbaar en goed bereikbaar te houden. Dit leidt soms tot onduidelijkheden die weliswaar tijdelijk zijn, maar daarom niet minder vervelend. Ook regulier onderhoud heeft tot gevolg dat er tijdelijk overlast kan ontstaan.

Leeuwenkruising
Een van deze aanpassingen is de herinrichting van de Leeuwenkruising waar de Lange Dreef, de Deel en de Nagelerstraat elkaar kruisen. Deze aanpassingen hebben geleid tot de nodige vragen en klachten.

De situatie dat auto’s nog via de Beursstraat de Deel op en af kunnen rijden is een tijdelijke. De inrichting is om die reden niet helemaal optimaal en voor veel weggebruikers onduidelijk. Auto’s kunnen zich van beide rijrichtingen verkeerd opstellen ten opzichte van de middengeleider, waardoor fietsers en auto’s elkaar ontmoeten. Dit heeft aandacht en is door het aanbrengen van belijning en het plaatsen van borden aangepakt. Op deze manier wordt de situatie overzichtelijker. Een rotonde was wenselijk geweest, maar past niet vanwege de beschikbare ruimte.

Na de herinrichting van De Deel in 2019 is het voor autoverkeer alleen nog mogelijk om vanaf de Lange Dreef en Nagelerstraat De Deel te bereiken en is het niet meer mogelijk om er De Deel af te rijden. Auto’s moeten dan via Onder de Toren De Deel verlaten.

Fietspad Nagelerweg
Het fietspad ter hoogte van de Hoeksteenkerk is met een bocht aangesloten op de Nagelerweg. Deze bocht is nodig in verband met de herinrichting van de Nagelerweg in 2019. Die krijgt vrijliggende fietspaden om de veiligheid voor fietsers te vergroten. De aanvankelijk vrij scherpe bocht is deze week flauwer gemaakt.

Wethouder Haagsma vraagt begrip voor de ontstane situatie: “In het centrum wordt veel  gedaan. Om het centrum bereikbaar te houden kan niet alles tegelijk en daar waar dat kan, laten we de werken zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor dat we in het ene project alvast anticiperen op het volgende. Dit leidt soms tot tijdelijke onduidelijkheid. Om die reden nemen we extra maatregelen om de situatie te verhelderen en daar waar dat kan, aan te passen.”

Kruispunt-vertikaal.jpg

Deze foto is gemaakt op zaterdag 24 november 2018 door ‘mijn zoon met een drone’ : Laurens de Graaff.  Amateur, maar als student altijd in voor een leuk verzoek.  Website : www.flyingflevoland.nl  De foto (beetje bewerkt / de knik in de weg is rechtgemaakt) is in hoge resolutie te downloaden via deze link.

Portal Emmeloord staat vol met oude foto’s van Emmeloord