Emmeloord, Wilgenlaan 8 – Koninkrijkszaal

Naam kerk: Koninkrijkszaal
Genootschap: Jehovah’s Getuigen
Adres: Wilgenlaan 8
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
Gebouw aan de Cantineweg 6 is weg. Dit gebouw aan de Wilgenlaan is nu Koninkrijkszaal.

Een koninkrijkszaal is een religieuze vergaderplaats voor Jehova’s getuigen waar een of meerdere gemeenten vergaderen. De term werd voor het eerst gebruikt door Joseph Franklin Rutherford in 1935.[1] Jehova’s getuigen spreken vanaf die tijd niet meer van “kerkgebouw” of “kerk” om hun plaats van bijeenkomst aan te duiden, maar van “koninkrijkszaal” of kortweg “zaal”. Jehova’s getuigen noemen hun kerkdiensten “vergaderingen”.

Een koninkrijkszaal is in de regel een gebouw met een sobere inrichting. Jehova’s getuigen gebruiken niet de in het christendom gebruikelijke symbolen voor aanbidding, dus er worden geen beelden, kaarsen, kruisen of andere symbolen aangetroffen op of in koninkrijkszalen. Volgens de interne richtlijnen dient aan een muur, gewoonlijk achter het podium, waar de spreker staat, de ‘jaartekst’ te worden bevestigd, een vers uit de Bijbel dat wereldwijd als thema voor het hele kalenderjaar wordt gebruikt.[2]

De zaal heeft in de regel een grote en een kleine gehoorzaal. Sommige koninkrijkszalen hebben meerdere zalen zodat meerdere gemeenten tegelijk vergaderingen kunnen houden. Een zaal heeft meestal een bibliotheek van publicaties van het Wachttorengenootschap, een ‘bijdragenbus'[3] en een ‘lectuurbalie’, waar publicaties kunnen worden afgehaald.[4] Zowel de gehoorzaal als het hele gebouw kan worden aangeduid als koninkrijkszaal.