Header_home_paviljoen_02

Het Horecapaviljoen

Roerige aanloop naar horecapaviljoen

Het horecapaviljoen werd in juni 2021 geopend. Het glazen gebouw werd een paar jaar eerder ingetekend in de centrumplannen voor Emmeloord, maar kwam er niet zonder slag of stoot. Meerdere ondernemers kwamen er niet uit met de gemeente. Vervolgens werden twee nieuwe uitbaters gevonden, maar die trokken zich terug vanwege de coronacrisis.

1e uitbater

De eerste twee jaar probeerden Angela Verbaarschot en haar compagnon Erik de Haan het met het concept De Lachende Koe. Zij stopten na twee jaar omdat ze verder wilden met andere projecten in andere plaatsen.

2e uitbater

De familie Huizinga zwaaide sinds juli 2023 de scepter in het horecapaviljoen op De Deel. De Huizinga’s wilden na de overname het concept niet gelijk veranderen, maar wel meer nadruk leggen op cocktails.

In juli 2024 gooiden ook zij de handdoek in de ring.

huur
De vorige en huidige uitbaters zijn overigens slechts deels eigenaar van het horecapaviljoen. Zij bezitten de inrichting van het pand en het meubilair. Het paviljoen zelf is gebouwd door Evertsen Bouw uit Zwolle waarna het in handen kwam van eigenaar Bas Vanhijfte. De uitbaters betalen huur aan deze eigenaar.
En niemand bekommert zich om het onkruid rond het pand.

Ontwerp KHV Architecten

KHV architecten heeft een iconisch horecapaviljoen ontworpen in het centrum van Emmeloord. In 2018 schreef de gemeente Noordoostpolder een prijsvraag uit voor het ontwerpen en ontwikkelen van een horecapaviljoen op de Deel, het centrale plein in Emmeloord.

Het plan van KHV kwam op alle fronten als overtuigende winnaar naar voren. “Een eigenwijs pand, een nieuw beeldmerk en toch ingetogen”, aldus de jury. Het ontwerp van het horecapaviljoen is geïnspireerd door de unieke geschiedenis van de Noordoostpolder, waar pioniers in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw een nieuwe samenleving opbouwden. Het paviljoen staat voor het onverzettelijke karakter van de polderpionier.

Barak meets kas 

00a

In de architectuur van het paviljoen werd geput uit de gebouwtypologie van de allereerste polderbebouwing: de karakteristieke houten barakken van waaruit ambitieuze boerenzonen met de schop in hun handen de pas drooggevallen polder introkken om sloten te graven en het land in cultuur te brengen. In zijn massa vormt het paviljoen een wand die het cultuur- en horecaplein op een natuurlijke wijze begrenst. De krachtige vorm opent zich in de lengterichting en transformeert tot een kasachtig volume op de kop. Zo verbeeldt de vorm de ontwikkeling vanaf de inpoldering tot de hedendaagse, moderne vormen van landbouw.

“De materiaalkeuze maakt dit iconische paviljoen ook bijzonder duurzaam en circulair.”


00

Gematerialiseerde poldergeschiedenis

De materialisatie onderstreept die relatie met de poldergeschiedenis. De gevel is bekleed met hergebruikt duurzaam hout dat in een eerder leven al verweerd is geraakt. Deze houten gevelbekleding loopt ook door in het dak zodat de vorm abstract en krachtig is. Als tegenhanger van het hout wordt de gevel doorsneden met glas als materialisatie van het heden en de toekomst. Op deze manier ontstaat een maximaal transparant volume met een herkenbare vormentaal die in zijn textuur rust en eenvoud uitstraalt.

Circulaire principes
De materiaalkeuze maakt dit iconische paviljoen ook bijzonder duurzaam en circulair. Naast de planken van hergebruikt hout op de gevel is een belangrijk deel van het gebouw opgebouwd uit hernieuwbare grondstoffen. De constructie bestaat uit houten spanten, de verdiepingsvloer is van massief hout en de wand- en dakdelen bestaan uit geprefabriceerde houtskeletbouwelementen.

Het paviljoen biedt onderdak aan twee horecaconcepten. Een familierestaurant en een grandcafé. In mei 2021 is het paviljoen in gebruik genomen en draagt het met zijn transparante gevel en markante verschijning in belangrijke mate bij aan de verlevendiging van het plein.

bron en foto’s : https://www.khvarchitecten.nl/projecten/iconisch-horecapaviljoen-in-het-centrum-van-emmeloord/