Het hoogspanningsnet

Definitie hoogspanning: ten minste enkele tientallen kilovolt.

In Nederland hebben we drie hoogspanningsnetwerken.

Ieder netwerk heeft zijn eigen elektriciteitsmasten.
Alle drie de netwerken lopen ook door de Noordoostpolder.

  • Een 380 kV netwerk (380 duizend volt – 380.000 Volt) (rood)
  • Het 220 kV netwerk (220 duizend Volt – 220.000 Volt) (groen)
  • Het 150 kV-net (110 kV in Noord-Oost Nederland) (zwart)

Voordeel hoge spanning: hoe hoger de spanning, hoe lager de stroom. Wet van Ohm.    I = U / R
Een lagere stroom geeft minder transportverlies, dus de kabels kunnen dunner. Wet van Joule   W=I²*R*t

Bron en nog veel gedetailleerdere informatie : hoogspanningsnet.com