Niels Blomberg : de waterdichter

 

Niels Blomberg : Van jongs af aan maakte ik gedichten voor familie en vrienden maar misschien wel het meest voor mezelf.
Pas rond mijn 40e besloot ik het wat serieuzer aan te pakken en begon ik werk op te sturen naar wedstrijden. In 2003 won ik de poëzieprijs van Almere. Daarna volgde nominaties voor de poëzieprijzen van Hoek van Holland en (wederom) Almere en voor de VU podium poëzieprijs.

Pas in 2005 (toen ik weer genomineerd was in Almere) trok ik de stoute schoenen aan en meldde me aan als lid van Aldichter.
De discussies op de maandelijkse avonden van Aldichter hebben mij een rijpere dichter gemaakt.

De voorlopig mooiste prijs ontving ik op 5 september 2006, toen ik werd benoemd tot eerste waterdichter van het waterschap Zuiderzeeland. Mijn bijdragen in die functie zijn te lezen op http://www.zuiderzeeland.nl/waterdichter.


Acht watergedichten in de openbare ruimte

 

Gemaal Buma,  Rutten (nabij Lemmer)


IN DE SCHADUW VAN HET OUDE LAND 

BIJ DE DIJK DIE HET LAND DOORKLIEFT 
VAAGT ÉÉN KLAP ACHT DROMEN WEG 
DE POMPEN BLIJVEN MALEN

UITLEG: Tijdens oorlog zijn op deze plaats 8 mensen omgekomen toen een eerder afgeworpen Engelse vliegtuigbom onverwacht explodeerde.


 

 

Gemaal Smeenge,  Kraggenburg


SNIJPUNT VAN STROMEN EN BOMEN 

VAN HOOGWATER EN LAAGLAND 
VAN NIEUWE VAART EN OUDE ROUTE 
VAN HAVENSTAD EN BOERENDORP 


 

 

Gemaal Vissering,  Urk


HET GEMAAL POMPT HET WATER
DAT VISSERS NAAR ZEE VOERT 

HET GEMAAL LEVERT STROOM 
AAN VROUWEN OP DE KADE 


 

3 keer Oostelijk Flevoland:

Gemaal Wortman, Lelystad

HET SNELVERKEER RAAST VOORBIJ 
DE VOETGANGERS STEKEN OVER 
HET WATER STROOMT ONDERDOOR
DE POMP REGELT DE STROMEN

Gemaal Colijn,  (Dronten)

BIJ DE GRENS VAN WATER EN LAND 
VAN DE HAVEN EN HET DORP 
STROOMT HET IJSSELWATER 
LANGS ZEEKLEI EN SLIBEILAND 

Gemaal Lovink,Biddinghuizen

DE BOER AANSCHOUWT ZIJN GROENE VELDEN
DE VISSER VERWERKT ZIJN ZILVEREN VANGSTEN
DE BLAUWE DROMEN SPRINGEN DOOR DE HOEPEL
EN VALLEN TERUG IN HET OPGESTUWDE WATER

 

1 keer Zuidelijk Flevoland

Gemaal De Blocq van Kuffeler, Almere

DE HOGE VAART VERSTRENGELD
MET DE LAGE VAART WARRELT
IN EEN WOESTE WATERTANGO 
OMHOOG NAAR HET MARKERMEER

 

en tot slot

Waterschapshuis van Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad

LUISTER NAAR HET STADIG STROMEN
VAN GEZEKERD EN GEZUIVERD WATER
NAAR VEILIGHEID VERANKERD IN BASALT
DIT IS HET HUIS VAN HET WATERWETEN