Europalaan –  Europabrug of Bietenbrug ?

europanaan.jpg

Emmeloord groeide uit zijn vestje. Men besloot begin jaren ’60 een nieuwe wijk aan te leggen, aan de westkant van Emmeloord, overkant Espelervaart
Hier was in de pionierstijd ’47 – ’53   het krottenwijkje Tuindorp. Een pontje en later een houten noordbruggetje leidde er naar toe.
De nieuwe wijk kreeg de naam Plan West. Ook al was deze wijk al jaren gerealiseerd, het bleef  in de volksmond ‘Plan‘ West.
Een nieuwe houten noodbrug verbond vanaf 1965 de Moerasandijviestraat met de nieuwe Europalaan.

Baley-brug-over-de-Espelervaart

De tijdelijke brug uit 1965 moest vervangen worden.
Meteen felle discussie:  ‘Moet die brug, die Europabrug zou gaan heten, een beweegbare brug gaan worden of een vaste brug’.
Veel scheepvaart kwam er niet meer langs.
Alleen wat bietenschepen vanaf de loswal in Espel richting Urkervaart. Diverse inzichten, zie de stukjes in de krant.

Een beweegbare brug zou ƒ 600.000,- kosten. Een vaste brug ƒ 350.000,- De brug kreeg al snel de bijnaam:  De bietenbrug.

Het werd een beweegbare Basculebrug en werd maart 1969  geopend.
En jawel, in 1973 waren al 11 loswallen in de dorpen afgestoten.

Toen de burg in de jaren ’80 een opknapbrug kreeg, heeft men uit kostenoverweging het brugdek gewoon vast gelast.
Later is de bovenbouw gesloopt.

noordoostpolder-vaarwegen-espelervaart-1

loswal-Espel


Europabrug in Emmeloord nu in gebruik

europabrug.jpgEMMELOORD — „Europabrug,” een belangrijke schakel tussen „oud-Emmeloord” en het nieuwe Emmeloord-West is in gebruik genomen. Burgemeester F. M. van Panthaleon baron van Eek verrichte de opening door op de bedieningsknoppen te drukken.
Daarna reden hij en een aantal genodigden in „old-timers” als eersten over de brug, gadegeslagen door een bijzonder talrijk publiek.
In de Sportsociëteit werd daarna het glas geheven ter gelegenheid van deze „mijlpaal” in de ontwikkeling van Emmeloord, zoals de heer Van Eek het
zei in zijn korte speech. „Ik ben bijzonder blij met deze brug, die nu ietwat oneerbiedig „Bietenbrug” wordt genoemd. Voor mij is het de brug tussen oost en west,” aldus de burgemeester. Overigens is ook de „Europabrug” (of „Bietenbrug” zo men wil) er niet zonder slag of stoot gekomen. Verschillende raadsleden verzetten zich namelijk tegen de plannen van b. en w. om er een beweegbare brug van te maken. Zij wilden een vaste brug. Door de Espelervaart, waarover de nieuwe brug ligt, varen per jaar maar een handjevol bietenschepen en de meerderheid van de raad vond de meerdere kosten voor een beweegbare brug daarvoor niet verantwoord. De voorstanders van de beweegbare brug wonnen het pleit; waarschijnlijk zeer tot genoegen van de bietenboeren bij Espel en zeker ook tot genoegen van de nieuwe brugwachteres. mevrouw Nijenhuis, die nu wat „vastigheid” gaat verdienen aan de beweegbare brug.

Automatische tekst scan :

Rentmeester der Domeinen contra ETJO

Discussie over sluiting van Espelervaart in NOP

Bietenoverslagplaats bij Schokkerhaven alternatief.

EMMELOORD — De rentmeester der Domeinen in de Noordoostpolder, W T. J. Schuiringa, is van oordeel dat het economisch onverantwoord is de Espelervaart als scheepsvaartkanaal te handhaven. In een brief aan b. en w. in Noordoostpolder noemt hij een aantal argumenten voor zijn standpunt.

B. en w brengen voor de raadsvergadering van aanstaande woensdag een voorstel ter tafel om over te gaan tot de bouw van een lage beweegbare brug. De kosten worden geraamd op ƒ600.000,— Een vaste lage brug zou aanmerkelijk goedkoper zijn (namelijk 350.000 gulden. maar volgens B en W is dat niet uitvoerbaar omdat de Espelervaart dan niet meer voor bietenvervoer gebruikt kan worden.

Het Economisch Technologisch Instituut voor Overijssel heeft — op verzoek van b. en w. — uitgerekend dat het bietenvervoer via de Espelervaart de laatste 6 jaar vrij constant is gebleven en dat de schade door het sluiten van deze vaart voor dat vervoer op rond 2,5 millioen gulden kan worden gesteld.

Versneld
Ir. Schuiring meent, dat met een vaste brug kan worden volstaan omdat zijns inziens, de functie van de vaart geleidelijk zal afnemen voor het vervoer van bieten. Naar zijn mening worden er steeds grotere schepen en trailers gebruikt. Een ontwikkeling in het vervoer die door de sluiting van de Espelervaart volgens hem zelfs nog een beetje versneld zou worden.
Een ander argument van de heer Schuiringa is dat bij handhaving van de Espelervaart als scheepvaartroute onevenredig grote bedragen voor onderhoud aan die vaart besteed moeten worden. Onderhoud, dat binnenkort door het nieuw in te stellen Waterschap Noordoostpolder betaald moet  worden. De Rentemeester schat dat bedrag van onderhoud e;. 30 tot 40.000 gulden; voor dat bedrag zouden de 50.000 ton bieten die nu nog via de Espelervaart komen ook ergens anders naar toe getransporteerd kunnen worden; met name bij een nieuw te maken bietenoverslagplaats bij Schokkerhaven.

Het nut van de Espelervaart — en met name het gedeelte door Emmeloord — is reeds geruime tijd onderwerp van discussie in verband met het bouwen
Deze brug, de „Europabrug” moet een betere verlading gaan vormen tussen „oud”-Emmeloord en Emmeloord-West. Twee jaar geleden werd een houten noodbrug gelegd, maar, in verband met de toenemende bebouwing in West, moet deze nu worden vervangen door een definitieve brug.

Niet vermeld
Overigens hebben b. en w. die de reeds op 21 september binnengekomen brief van de rentmeester niet in hun voorstel aanhalen, zelf ook wel enigszins rekening gehouden met de mogelijkheid van het aflopende bietentransport. „Als het bietentransport zich in de toekomst geheel per as zou gaan afspelen”, schrijven b. en w. „en de Espelervaart van een vaste brug voorzien zou kunnen worden, dan kan zonodig de bovenbouw van de nu voorgestelde beweegbare brug ergens anders in de gemeente benut
worden”.

europabrug-2.jpg

bieten-europabrug