Plannen Noordoostpolder.

Na de storm van 3 op 4 januari 1916 was Nederland er klaar mee. De dijken waren op tientallen plaatsen gebroken, de koeien uit het Noord-Hollandse Waterland waren zelfs ondergebracht in de straten van Amsterdam.
Déze ramp in combinatie met de voedselschaarste gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) leidde tot de totstandkoming van de Zuiderzeewet.
Een eerder plan van Cornelis Lely uit 1891 kreeg weer aandacht. Op 9 september 1916 leverde Lely een definitief ontwerp in. Deze wet werd aangenomen.

Lees over

  • dit gebied in de jaren van de Heren van Kuinre
  • ontstaansgeschiedenis van de NOP
  • over Cornelis Lely en andere plannenmakers
  • Over de arbeiderskampen en Henk Rotgans
  • over de oorlogsjaren en de vliegtuigcrashes