De Overstap

Zuiderkade – De Zuidert

Fiets- en voetgangersbrug over de Urkervaart

Leeuwarder-courant1981Sept 1981 Leeuwarder Courant

EMMELOORD – De bouw van de fiets- en voetgangersbrug over de Urkervaart in Emmeloord kan beginnen.
Het plan voor de verbinding tussen Oud-Emmeloord en de nieuwe woonwijk De Zuidert is ondershands aanbesteed voor ƒ656.780. De bouw van de brug is opgedragen aan het aannemersbedrijf Leynse BV voor ƒ 422.780. Het maken van de beweegbare gedeelten van de brug is opgedragen aan de firma Kuiken voor ƒ243.000.


leeuwarder-courant-1987-de-OverstapBezuinigingen op brug goede les voor raad NOP

1987

EMMELOORD – Bezuinigingen kunnen een gemeente wel eens duur komen te staan. Tot deze conclusie kwam de  gemeenteraad van Noordoostpolder donderdagavond, toen hij ƒ 80.400 van de post onvoorziene uitgaven af moest halen voor reparatie van de brug ‘De overstap’, waarvan het beton van de kelder niet meer deugt.
Dit komt doordat het brugdek boven de kelder indertijd uit zuinigheidsoverwegingen van hout in plaats van beton
of staal is gemaakt. Lekwater, in de winter vermengd met dooizout, kan daardoor gemakkelijk in de kelder doordringen en het beton aantasten. Door de invloed van het lekwater is ook de installatie van het binnendringend gedeelt aan een opknapbeurt toe.
De CDAer Jan van Wieren maande het college en zijn mederaadsleden voorzichtig te zijn met bezuinigingen,
omdat menig project dan wel eens duurder zou kunnen uitvallen dan wanneer er minder bezuinigd is. „Inderdaad is dit een goede les”, beaamde wethouder Harry Koopman (VVD). „Als we willen bezuinigen, moeten we wel bezien of er op langere termijn geen onkosten ontstaan. Anders wordt het goed geld naar kwaad geld gooien.”
Op een vraag van de PvdA’er Henk Altena verklaarde hij dat het ingenieursbureau Oranjewoud niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Dat heeft indertijd een behoorlijk ontwerp ingeleverd, maar daarna zijn de bezuinigingen doorgevoerd. Het ingenieursbureau heeft zich deze zaak echter zo aangetrokken, dat het de begeleiding van het reeds plaats gevonden onderzoek gratis voor zijn rekening heeft genomen, aldus de  wethouder.