Naam kerk: De Fontein
Genootschap: Vrije Baptistengemeente
Adres: Wilgenlaan 4
Jaar ingebruikname: 2004
Architect: Evers, H. (Heerenveen)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
Voormalige school, in 2004 verbouwd.

 

In december 1987 is de Vrije Baptistengemeente Emmeloord opgericht en is begonnen met samenkomsten in buurthuis de Brulboei in de wijk ‘de Zuidert’ in Emmeloord.
Door de groei van de gemeente werd er in 1992 verhuisd naar de Aula van de Wilg (Emelwerda College) aan de Peppellaan en in 1994 naar de aula van de Es (Emelwerda College) aan de Espelerlaan.
Wegens sloop van de Es werd in 2004 verhuisd naar de aula aan de Smeden (Emelwerda College).
Ook deze aula werd gesloopt en daarom werd tijdelijk uitgeweken naar de Nieuw Jeruzalem Kerk.
In 2004 is de eerste dienst (kerstnachtdienst) in het eigen gebouw aan de Wilgenlaan.