Lijst van burgemeesters van Noordoostpolder.

 • Op 7 mei 1930 werd de Directie van de Wieringermeer in het leven geroepen met als doel de polders te ontwikkelen die in het kader van het Zuiderzeeproject waren drooggemaakt. De Directie was een projectorganisatie die ressorteerde onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat
  In afwachting van een definitieve gemeentelijke indeling werd ons gebied lopende de drooglegging ingedeeld bij de gemeenten Lemsterland, Urk, Kampen, Ambt Vollenhove en Stad Vollenhove.
 • September 1942, de Noordoostpolder viel droog
 • Deze gemeentelijke indeling verviel met de instelling van het openbaar lichaam ‘de Noordoostelijke Polder’ op 7 augustus 1942.
  Het openbaar lichaam werd eerst gevestigd in Zwolle, waar ook de Directie was gehuisvest. Pas in 1949 werd een voorlopig raadhuis in Emmeloord in gebruik genomen.

  Door de oorlogsomstandigheden werd de provinciale taak tot het toezicht op een gemeente voorlopig rechtstreeks uitgevoerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat.
  De leiding werd aan één persoon opgedragen die de titel kreeg van landdrost.

 • 1 juli 1962 : gemeente Noordoostpolder

Dit is een lijst van burgemeesters van Noordoostpolder  sinds het ontstaan van deze gemeente op 1 juli 1962. Sinds 1942 waren er landdrosten aangesteld voor het Openbaar lichaam De Noordoostelijke Polder.

Wist u dat …..

onze eerste burgemeester een ambtswoning kreeg toebedeeld die hij niet wilde accepteren ?

 • 7 mei 1930

  Directie van de Wieringermeer

  directie

  De eerste Directie van de Wieringermeer werd gevormd door v.l.n.r. ir A.L.H. Roebroek, ir S. Smeding en ir F.P. Mesu, 8 april 1930.

  Doel was de polders van het Zuiderzeeproject  te ontwikkelen. Het was een projectorganisatie die ressorteerde onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Noordoostpolder werd voorlopig ingedeeld bij  Lemsterland, Urk, Kampen, Ambt Vollenhove en Stad Vollenhove.

 • 7 augustus 1942

  openbaar lichaam ‘de Noordoostelijke Polder

  raadhuis

  Eerst gevestigd in Zwolle, waar ook de Directie was gehuisvest. Pas in 1949 werd een voorlopig raadhuis in Emmeloord in gebruik genomen.
  De leiding werd aan één persoon opgedragen die de titel kreeg van landdrost. ( Smeding)

  7 augustus 1942

 • 1942

  Sikke Smeding (Landdrost)

  Smeeding

  Was tevens hoofd van de Directie. Zo kwamen bestuur en kolonisatie in één hand.

 • 1954

  Arie Pieter Minderhoud (Landdrost)

  Minderhoud

  1954

 • 1 juli 1962

  gemeente Noordoostpolder

  Instelling van de gemeente Noordoostpolder als Overijsselse gemeente

 • 1962

  Panthaleon baron van Eck (VVD)

  François Marinus van Panthaleon baron van Eck

  was eerder burgemeester van Steenwijkerwold

  1962

 • 1973

  mr. Gauke Loopstra (VVD)

  was burgemeester van Vlagtwedde, werd later burgemeester van Zwolle.

 • 1981

  Roelf Sietze Hofstee Holtrop (VVD)

  was burgemeester van Haren

  1981

 • 1986

  Provincie Flevoland

  De provincie Flevoland wordt opgericht.
  De Overijsselse gemeenten Urk en Noordoostpolder horen voortaan bij Flevoland

 • 1989

  Menno (M.A.J.) Knip (VVD)

  was burgemeester van Hasselt, werd burgemeester van Almelo.

  1989

 • 1998

  Willem (W.L.F.C.) ridder van Rappard (VVD)

  rappard

  was burgemeester van Texel

 • 2010

  Aucke van der Werff (CDA)

  was burgemeester van Het Bildt

  2010

 • okt - dec 2018

  Waarnemend burgemeester Henk (H.L.) Tiesinga

  (CDA) – tot oktober 2013 dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland

  Tiesinga

 • 2018

  Harald (H.K.) Bouman (partijloos)

  Sinds 2010 namens GemeenteBelangen Eemsmond wethouder en locoburgemeester in de gemeente Eemsmond, tot enige weken voor het moment dat deze gemeente heringedeeld werd met de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne tot de gemeente Het Hogeland.

  dhr.-h_k_bouman_1000px

  2018

 • 2019

  Interim burgemeester Jan Westmaas

  Westmaas

  Van 2005 tot 2016 was hij burgemeester van Meppel.

 • 2021:

  Roger de Groot (CDA)

  R.T. (Roger) de Groot (Den Haag, 27 april 1966) is een Nederlands bestuurder en politicus van het CDA.
  Sinds 1 juni 2021 is hij burgemeester van de gemeente Noordoostpolder.

  2021:

28 juli 1942 – 1954

Sikke Smeding (Landdrost)

Sikke Smeding (Witmarsum, 6 februari 1889 – Lunteren, 6 december 1967) was een Nederlands landbouwkundig ingenieur en ambtelijk bestuurder.

Ir. S. Smeding werd benoemd als eerste landdrost. Hij was tevens hoofd van de Directie. Zo kwamen bestuur en kolonisatie in één hand.

Smeding doorliep de HBS in Leeuwarden en de Rijks Hoogere Land-, Tuin-, en Boschbouwschool te Wageningen, waar hij in 1914 afstudeerde. Hij speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van de drooglegging van de Zuiderzee. Van 1935 tot 1954 was hij hoofd van de Directie van de Wieringermeer, de dienst die de IJsselmeerpolders moest inrichten en in cultuur brengen. De Directie van de Wieringermeer was de voorloper van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Van januari 1938 tot 1941 was Smeding landdrost van het Openbaar Lichaam ‘De Wieringermeer’. Aansluitend was hij tot 31 juli 1941 waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Wieringermeer. Van 1942 tot 1954 was Smeding ook landdrost van het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder.

1 oktober 1954 – 1 juli 1962

Arie Pieter Minderhoud (Landdrost)

(1902-1980)

MinderhoudArie Pieter Minderhoud werd in 1902 geboren in Wilhelminadorp (gemeente Goes). Hij studeerde van 1920 tot 1925 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Na zijn afstuderen bekleedde hij diverse functies bij de Groninger Maatschappij van Landbouw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij provinciaal voedselcommissaris in de provincie Groningen.

In 1946 trad Minderhoud als hoofdinspecteur in dienst bij de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Op 1 januari 1948 werd hij benoemd tot hoofd van de Sociaal-Economische Afdeling. In 1954 volgde Minderhoud Sikke Smeding op als hoofd van de Directie en als landdrost van het openbaar lichaam ‘De Noordoostelijke Polder’. In 1955 werd hij tevens landdrost van het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’.

In 1963 vertrok Minderhoud uit de IJsselmeerpolders vanwege zijn benoeming tot voorzitter van het bestuur van de Landbouwhogeschool in Wageningen, een functie die hij tot 1970 zou bekleden. Van 1964 tot 1969 was Minderhoud ook voorzitter van de Zuiderzeeraad. Hij overleed in 1980 in Wageningen.

1962 – 1973

François Marinus van Panthaleon baron van Eck (VVD)

was burgemeester van Steenwijkerwold

François Marinus van Panthaleon baron van Eck (Groningen, 4 januari 1908 – Den Haag, 11 januari 1993) was een Nederlandse burgemeester.

Familie
Van Eck was een zoon van ir. François Marinus van Panthaleon baron van Eck (1870-1939) en jkvr. Magdalena Maria de Jonge (1877-1960). Evenals zijn vader en grootvader kreeg hij de voornamen François Marinus.

Hij trouwde in 1939 met Jacoba Elisabeth barones van Haersolte (1917-2011). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. De oudste dochter uit dit eerste huwelijk is beeldhouwer Monica Elias-van Panthaleon van Eck. Hij is tevens, via zijn een na oudste dochter, de grootvader van jhr. Binnert Philip de Beaufort (1970), schrijver en journalist.
Hij hertrouwde in 1957 met Beatrice Veronica Klasing (1919-1981). Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren die beiden in de Polder zijn opgegroeid.

Loopbaan
Van Eck was oud-reserve eerste luitenant artillerie. Van Eck volgde in 1939 op 31-jarige leeftijd George Willem Stroink op als burgemeester van Steenwijkerwold. In februari 1944 besloot hij zijn functie als burgemeester van Steenwijkerwold neer te leggen toen hij van de bezetter het bevel kreeg 150 mannen aan te wijzen voor onderhoud aan het vliegveld te Havelte. Hij dook daarna onder in Friesland. De ambtswoning van de burgemeester in Steenwijkerwold werd leeggehaald. In 1944-1945 werd hij vervangen door H.O.K. Reinsberg en wethouder A. Klijnsma. In 1945 werd hij na onderzoek door de Zuiveringscommissie in zijn functie van burgemeester hersteld. In de oorlogsperiode was hij in 1942 tevens enkele maanden burgemeester van Steenwijk. Van 5 juli 1962 tot 1 februari 1973 was hij burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, die op 1 juli 1962 een zelfstandige gemeente was geworden en voorlopig bij de provincie Overijssel werd ingedeeld.

1973 – 1980

mr. Gauke Loopstra (VVD)

was burgemeester van Vlagtwedde, werd burgemeester van Zwolle.

Gauke Loopstra (Leeuwarden, 19 augustus 1925 – Zwolle, 31 oktober 2000) was een Nederlandse burgemeester.

Hij werd geboren als zoon van Jan Loopstra (1896-1982) en Reintje van Apeldoorn (1895-1970). G. Loopstra studeerde na zijn middelbareschoolopleiding rechten in Leiden, een studie die hij moest onderbreken vanwege de Tweede Wereldoorlog, zijn militaire dienst en een langdurig verblijf in Indonesië. In 1953 behaalde hij alsnog zijn meesterstitel en trad in dienst bij respectievelijk de gemeente Leeuwarden en de gemeente Ooststellingwerf. Van 1957 tot en met 1962 was hij burgemeester van de gemeente Finsterwolde, van 1962 tot en met 1973 burgemeester van de gemeente Vlagtwedde, van 1973 tot en met 1980 burgemeester van de Noordoostpolder en van 1980 tot en met 1990 burgemeester van Zwolle. Na het beëindigen van het burgemeesterschap van Zwolle was hij nog gedurende een korte tijd waarnemend burgemeester van IJsselham en Winschoten.

Militair oefenterrein in Oost-Groningen
In 1971 liepen de emoties in de gemeente Vlagtwedde hoog op naar aanleiding van de plannen om een militair oefenterrein in Oost-Groningen te realiseren. Loopstra, die een voorstander van dit plan was, werd met de dood bedreigd en moest onder politiebegeleiding, na afloop van de raadsvergadering, naar huis worden gebracht. Vrij snel hierna verruilde hij in 1973 het burgemeestersambt in Vlagtwedde voor de Noordoostpolder. Hoe gevoelig deze kwestie in Vlagtwedde was bleek uit het feit, dat drie raadsleden weigerden om zijn afscheidsbijeenkomst bij te wonen.

1981 – 1988

Roelf Sietze Hofstee Holtrop (VVD)

was burgemeester van Haren

Roelf Sietze Hofstee Holtrop (Marum, 3 januari 1926 – Heerenveen, 23 april 2014) was een Nederlands burgemeester.

Hofstee Holtrop begon zijn carrière in het openbaar bestuur in 1947 als volontair op de secretarie van de gemeente Zuidhorn. Daarna werkte hij onder meer als gemeenteambtenaar in Opsterland, Noorddijk en Achtkarspelen.

In 1961 begon Hofstee Holtrop zijn burgemeestersloopbaan in Oosterhesselen. Daarna was hij burgemeester van Coevorden (1970-1974), Haren (1974-1981) en Noordoostpolder (1981-1988). Hij was vervolgens waarnemend landdrost van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (1988-1996). In 1995 werd hij tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd; voordien was al hij tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Hofstee Holtrop werd na de Tweede Wereldoorlog lid van de Partij van de Vrijheid en daarna van de VVD.

Hij overleed in 2014 op 88-jarige leeftijd thuis in Heerenveen.

1989 – 1998

Menno (M.A.J.) Knip (VVD)

was burgemeester van Hasselt, werd burgemeester van Almelo.

Menno Arie Jan Knip (Leeuwarden, 14 april 1947) is een Nederlands politicus van de VVD.

Na de hbs studeerde hij aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daarna werd hij beroepsofficier bij de landmacht en daarnaast studeerde hij van 1971 tot 1975 bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1976 werd Knip projectleider financiële instrumenten bij het Ministerie van Financiën en in 1979 maakte hij de overstap naar de Rijksplanologische Dienst (RPD) waar hij werkte als coördinator bestuurlijke zaken en als waarnemend hoofd afdeling bestuursaangelegenheden.

Begin 1984 werd Knip burgemeester van de toenmalige Overijsselse gemeente Hasselt. Vijf jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Knip was vanaf 1992 ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen. Veel specialismen en afdelingen van het Dr.Jansenziekenhuis in Emmeloord dreigden in 2000 te worden verplaatst naar Lelystad, hetgeen lokaal tot veel commotie leidde. De vestiging in Emmeloord zou volgens Haagse beleidsmakers te klein zijn om te kunnen overleven en omdat de Raad van Toezicht het hiermee fundamenteel oneens was, is deze in 2002 onder druk van minister Bomhoff teruggetreden.

Vanaf 1998 was Knip burgemeester van Almelo. Bij een voetbalwedstrijd Heracles-PSV in september 2005 was hij de eerste burgemeester die gebruik maakte van de wettelijke mogelijkheid om preventief groepen hooligans op te pakken en te isoleren van het wedstrijdpubliek. Het gecompliceerde uitvoeringskarakter van dit instrument tegen voetbalgeweld heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming in 2010 van de zogenaamde Voetbalwet.

Een urenlange gijzeling op het stadhuis van Almelo van een wethouder en vier ambtenaren door een gewapende horecaondernemer heeft in juni 2008 internationaal aandacht getrokken. De gijzelnemer was het oneens met de weigering van een vergunning. De gemeenteraad zag achteraf aanleiding voor een onderzoek naar de beeldvorming van meten met twee maten. Volgens het onderzoek van de gemeenteraad bleek hier geen sprake van te zijn. De gijzelnemer is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf.

Knip is in september 2009 met gebruikmaking van de VUT-regeling voor burgemeesters gestopt als burgemeester van Almelo. Hij stond voor de VVD op plaats 15 van de lijst voor de Eerste Kamer en was daarmee eerste opvolger. Na de beëdiging van het kabinet-Rutte I volgde hij op 26 oktober 2010 Uri Rosenthal op als Eerste Kamerlid. Knip zou tot 2019 Eerste Kamerlid blijven.

1998 – 2010

Willem (W.L.F.C.) ridder van Rappard (VVD)

was burgemeester van Texel

rappard

Willem Louis Frederik Christiaan ridder van Rappard (Olst, 6 mei 1946) is een Nederlands politicus voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Van Rappard was van 1979 tot 2010 burgemeester van Holten, Texel en de Noordoostpolder.

Levensloop
Van Rappard is afkomstig uit een adellijk geslacht en een familie met een politieke achtergrond. Zo was zijn vader A.G.A. ridder van Rappard burgemeester van Olst (1936-1950) en Heemstede (1950-1970). De familiegeschiedenis van ridder van Rappard ligt grotendeels in Gelderland, met name in de regio Arnhem.

Politiek
In 1979 werd Van Rappard benoemd tot burgemeester van Holten. Deze functie bekleedde hij tot 1993 waarna in in datzelfde jaar werd benoemd als burgemeester in Texel. Vanaf 1998 tot 2010 was hij burgemeester in de Noordoostpolder. Van 1989 tot 2000 was Van Rappard lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening.

Op 1 mei 2010 is Van Rappard met pensioen gegaan. Aucke van der Werff heeft Van Rappard opgevolgd.

In april 2007, kwam Van Rappard in het nieuws omdat de gemeente een vergeven opdracht voor het maken van een kunstwerk door Jan Wolkers zou hebben introkken, na een televisieoptreden van de kunstenaar en schrijver in het programma Pauw & Witteman. Jeroen Pauw las een ‘pikante’ passage uit een dagboek uit 1974 van Wolkers voor. Na de uitzending zou Van Rappard naar Wolkers hebben gebeld, waarbij hij meedeelde dat de levenswijze van Wolkers zijn gemeente had doen besluiten uit te zien naar een andere kunstenaar. Dit verhaal bleek niet te kloppen. In werkelijkheid waren Jan Wolkers en Van Rappard zeer goede kennissen. De opdracht voor een kunstwerk op voormalig eiland Schokland kwam van de Vereniging ‘Schuttevaer’. Zij waren in gesprek met meerdere kunstenaars. Volgens de vereniging had het afbellen van Jan Wolkers niets te maken met het bedoelde tv-programma.

Onderscheidingen
Op 1 juli 2009 werd Van Rappard benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ter gelegenheid van zijn afscheid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening in 2000 had Van Rappard het Kruis van Verdienste van die vereniging ontvangen.

3 mei 2010 – 1 oktober 2018

Aucke van der Werff (CDA)

was burgemeester van Het Bildt

Aucke van der Werff (Schettens, 3 september 1953) is een Nederlands politicus van het CDA en voormalig bestuurder. Van 2003 tot oktober 2018 was hij burgemeester van achtereenvolgens de gemeenten Het Bildt en Noordoostpolder.

Loopbaan
Van der Werff deed HBS-b aan het Johannes Calvijnlyceum te Kampen, studeerde Nederlands en Engels. Zo is hij docent Engels geweest en heeft een managementfunctie bekleed. In 1988 werd Van der Werff afdelingsvoorzitter van het CDA in de gemeente Wymbritseradeel. Van 1990 tot 1998 was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter. In 1998 is Van der Werff benoemd tot wethouder (tevens locoburgemeester) van Wymbritseradeel. Op 17 februari 2003 ging hij het burgemeesterambt van de gemeente Het Bildt bekleden. In het voorjaar van 2010 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder.

Op 19 februari 2018 heeft Van der Werff aan de gemeenteraad meegedeeld dat hij per 1 oktober van dat jaar ging aftreden. Met ingang van 8 oktober 2018 is Henk Tiesinga benoemd als waarnemend burgemeester. Diezelfde avond werd aangekondigd dat Harald Bouman door de gemeenteraad van Noordoostpolder werd voorgedragen als nieuwe burgemeester en definitieve opvolger van Van der Werff.

10 december 2018 –  7 oktober 2019

Harald (H.K.) Bouman (partijloos)

dhr.-h_k_bouman_1000px

Harald K. Bouman (Hoogezand-Sappemeer, 1971) is een Nederlandse bestuurder. Sinds 10 december 2018 is hij burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Hij is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en wordt daarmee gekwalificeerd als een “partijloos” burgemeester.

Studie en loopbaan
Bouman studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte na zijn studie in diverse functies bij Postkantoren BV, KPN, Atos Origin en BAN PersoneelsDiensten. Hij ontwikkelde zich daar in verschillende managementrollen en werkte op het snijvlak tussen organisatie en personeel.

Gemeente Eemsmond
Sinds 2010 was hij namens de lokale partij GemeenteBelangen Eemsmond wethouder en locoburgemeester in de gemeente Eemsmond, tot enige weken voor het moment dat deze gemeente heringedeeld werd met de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne tot de gemeente Het Hogeland. In zijn hoedanigheid als wethouder was hij naast zijn verantwoordelijkheid voor de portefeuilles verkeer en vervoer, onderwijs, jeugdzorg en sport, onder andere ook dagelijks bestuurslid van de Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports en legde hij de basis voor Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Daarnaast speelde hij een rol bij de totstandkoming van de uitbreiding van de spoorlijn Groningen – Roodeschool – Eemshaven en is hij als lid van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit nog steeds betrokken bij verschillende andere zaken op het gebied van mobiliteit.


Update 7 oktober 2019 : Harald Bouman stopt na minder dan een jaar als burgemeester van Noordoostpolder.

1 juni 2021

Roger de Groot (Den Haag, 27 april 1966) is een Nederlands bestuurder en CDA-politicus. Sinds 1 juni 2021 is hij burgemeester van Noordoostpolder.

Biografie
De Groot volgde een opleiding weg- en waterbouw aan de mts in Den Haag. Na een stage in Zwolle verhuisde hij naar die stad en was tot december 2007 negentien jaar werkzaam bij de Grontmij als onder andere projectleider. Intussen volgde hij onder andere de hbo-opleidingen milieukunde en management voor het middenkader. In 2006 en 2007 volgde hij de CDA Kaderschool aan het Steenkampinstituut.

In 1990 werd De Groot actief binnen het CDA en CDJA in onder andere Heino en als secretaris van het CDA afdeling Overijssel. Vanaf maart 2006 zat hij in de gemeenteraad van Raalte voor hij in december 2007 wethouder van Raalte werd. Vanaf 28 april 2012 was hij burgemeester van De Wolden.
De Groot kwam in de wereldpers toen bekend werd dat een vader en zes kinderen in Ruinerwold zich jarenlang van de buitenwereld hadden geleefd.

Sinds 1 juni 2021 is de Groot burgemeester van Noordoostpolder. Sinds 2018 is hij bestuurslid van het NGB met in zijn portefeuille lokaal bestuur.

De Groot is getrouwd en heeft drie dochters.

Bron: wikipedia

Burgemeesters in Flevoland

 • Gemeente Almere
  • Hein van der Loo
  • Benoemd sinds 8 maart 2023
 • Gemeente Dronten
  • Jean Paul Gebben
  • Benoemd sinds 14 juni 2019
 • Gemeente Lelystad
  • Mieke Baltus
  • Benoemd sinds 24 juni 2021
  • Ineke Bakker is per 6 februari 2023 waarnemend burgemeester ivm ziektevervanging burgemeester Baltus
 • Gemeente Noordoostpolder
  • Roger de Groot
  • Benoemd sinds 1 juni 2021
 • Gemeente Urk
  • Cees van den Bos
  • Benoemd sinds 1 oktober 2020
 • Gemeente Zeewolde
  • Gerrit Jan Gorter
  • Benoemd sinds 5 januari 2013

Voorzittershamer

Na het plotselinge vertrek van burgemeester Bouwman (2017-2018) is de functie van burgemeester tijdelijk waargenomen door Jan Westmaas. (Van 2005 tot 2016 was hij burgemeester van Meppel)

De huidige burgemeester de heer de Groot ontving op 1 juni 2021 de ambtsketen van wethouder en loco-burgemeester Marian Uitdewilligen. Ook kreeg hij uit handen van plaatsvervangend raadsvoorzitter Berthoo Lammers de voorzittershamer.
Een nieuwe hamer van glas. Dit was een afscheidscadeau van waarnemend burgemeester Jan Westmaas aan de gemeenteraad. De glazen hamer staat symbool voor helderheid en transparantie.