Paspartoe – Nieuwbouwproject Triade

VDBA07674_DO-pres_westgevel_20210713

Op de plaats van het gesloopte Paspartoe
40 zorgappartementen
info: pdf

Geschiedenis oude pand

Kerken-divers-3

Paspartoe

In 1951 wordt aan de Noordzijde het eerste stenen kerkgebouw (400 plaatsen), het latere parochiehuis, ingewijd. Later is de bestemming van het parochiehuis gewijzigd in een onderkomen voor Paspartoe, centrum voor sociaal-cultureel werk, waarna het in 2004 verkocht is. De huizen aan de Van Diggelenstraat vormden de eerste pastorie.
In het nieuws 16 december 2004:  De familie Crebas uit Emmeloord, de vorige eigenaar van de internetsite Marktplaats.nl, heeft het pand van het sociaal-cultureel werk Paspartoe in Emmeloord gekocht. De katholieke kerk, die het pand wilde verkopen, verkocht Paspartoe eerst aan de gemeente en die verkocht het door aan Crebas. Crebas verhuurt het nu weer aan Paspartoe. Zo wordt voorkomen dat het sociaal-cultureel werk in Noordoostpolder zonder huisvesting zit. Martkplaats.nl is onlangs voor tientallen miljoenen verkocht aan het Amerikaanse eBay. Robin Crebas heeft het pand gekocht uit “maatschappelijke overwegingen”. Het pand kost bijna 1 miljoen euro.

Paspartoe

6 december 2008 Triade heeft zijn oog laten vallen op het gebouw van Paspartoe. Triade heeft een optie op een voorlopig koopcontract met Lavendel bv van de familie Crébas. Het wachten is nog op toestemming van het zorgkantoor en de gemeente. Directeur van Triade houdt daarom nog een slag om de arm. “Het pand van Paspartoe is hartstikke mooi. Het is een van de weinige traditionele gebouwen in Emmeloord.

Met dank aan Dirk Gerbens


Opmerkelijk gewoon: het nieuwe woon-zorgcentrum van Triade bewijst dat goede zorg en gewoon wonen hand in hand kunnen gaan. Het gebouw staat in de stadskern van Emmeloord en sluit door haar stijlkenmerken van de Delftse School naadloos aan op de directe omgeving. De doelgroep voor deze locatie is oudere bewoners met een verstandelijke beperking. Het terrein is afgewerkt met een royale, dementie- en autismevriendelijke tuin, afgeschermd door een brede heg op borsthoogte. Hierdoor genieten de bewoners enerzijds van contact met de omgeving en ervaren ze tegelijkertijd de veiligheid van een eigen plek.

De woonzorglocatie is het resultaat van een leerzaam co-creatietraject, bestaande uit drie sessies. Tijdens de sessies kwamen alle betrokkenen bijeen, om onder begeleiding van Bureau Bos hun wensen voor de nieuwe locatie te delen. In dit geval bestond de groep uit zorg- en facilitair medewerkers van Triade en toekomstige bewoners en hun familieleden. Om de stem van deze gemêleerde groep zo goed mogelijk te laten klinken koos Bureau Bos voor een aanpak met uiteenlopende, laagdrempelige oefeningen. Tijdens de derde sessie presenteerde Bureau Bos de bevindingen uit het traject, om zeker te weten dat de getrokken conclusies juist waren.

Het uitvoerige co-creatietraject is bepalend geweest voor veel aspecten in het ontwerp. De wens van de bewoners om ‘zo gewoon mogelijk te wonen’ komt tot uiting in de aanpasbaarheid van de inrichting van de appartementen. Bewoners kunnen hierin zelf kiezen of ze slapen en wonen in dezelfde ruimte willen of dat ze deze ruimten van elkaar willen scheiden. Ook bestaat de mogelijkheid om een eigen kookgelegenheid en koelkast te plaatsen in de woningen, om mensen die een eigen maaltijd kunnen maken te faciliteren. Een eigen stofzuiger? Daarvoor is de eigen berging. Verder hebben alle woningen individuele regeling, waardoor aan bewoners de mate van vrijheid kan worden gegeven die ze wensen en aankunnen.

triade3

Sloop oude Paspartoe

Omdat dit pand zoveel jaren een jeugdsoos is geweest, doet het veel mensen zeer.