Paspartoe – Nieuwbouwproject Triade

VDBA07674_DO-pres_westgevel_20210713

Op de plaats van het gesloopte Paspartoe
40 zorgappartementen

Aannemer: Bouwbedrijf Van Norel
Architect: Bureau Bos
info: pdf


Bureau Bos

Opmerkelijk gewoon: het nieuwe woon-zorgcentrum van Triade bewijst dat goede zorg en gewoon wonen hand in hand kunnen gaan. Het gebouw staat in de stadskern van Emmeloord en sluit door haar stijlkenmerken van de Delftse School naadloos aan op de directe omgeving. De doelgroep voor deze locatie is oudere bewoners met een verstandelijke beperking. Het terrein is afgewerkt met een royale, dementie- en autismevriendelijke tuin, afgeschermd door een brede heg op borsthoogte. Hierdoor genieten de bewoners enerzijds van contact met de omgeving en ervaren ze tegelijkertijd de veiligheid van een eigen plek.

De woonzorglocatie is het resultaat van een leerzaam co-creatietraject, bestaande uit drie sessies. Tijdens de sessies kwamen alle betrokkenen bijeen, om onder begeleiding van Bureau Bos hun wensen voor de nieuwe locatie te delen. In dit geval bestond de groep uit zorg- en facilitair medewerkers van Triade en toekomstige bewoners en hun familieleden. Om de stem van deze gemêleerde groep zo goed mogelijk te laten klinken koos Bureau Bos voor een aanpak met uiteenlopende, laagdrempelige oefeningen. Tijdens de derde sessie presenteerde Bureau Bos de bevindingen uit het traject, om zeker te weten dat de getrokken conclusies juist waren.

Het uitvoerige co-creatietraject is bepalend geweest voor veel aspecten in het ontwerp. De wens van de bewoners om ‘zo gewoon mogelijk te wonen’ komt tot uiting in de aanpasbaarheid van de inrichting van de appartementen. Bewoners kunnen hierin zelf kiezen of ze slapen en wonen in dezelfde ruimte willen of dat ze deze ruimten van elkaar willen scheiden. Ook bestaat de mogelijkheid om een eigen kookgelegenheid en koelkast te plaatsen in de woningen, om mensen die een eigen maaltijd kunnen maken te faciliteren. Een eigen stofzuiger? Daarvoor is de eigen berging. Verder hebben alle woningen individuele regeling, waardoor aan bewoners de mate van vrijheid kan worden gegeven die ze wensen en aankunnen.

triade3

Geschiedenis van het oude pand

Kerken-divers-3

Paspartoe

In 1951 was dit gebouw aan de Noordzijde de eerste stenen RK kerk van Emmeloord.
Al snel bleek 400 plaatsen te weinig zodat een nieuwe kerk verrees,  de Sint Michaëlskerk.
Dit gebouw werd parochiehuis, een gemeenschapshuis voor rooms-katholieke parochianen
Later is de bestemming gewijzigd in een onderkomen voor Paspartoe, hét centrum voor sociaal-cultureel werk.
Menig Emmeloorder heeft hier zijn eerste stickie gerookt. Het ontwikkelde zich voor de jeugd van het redelijk saaie Emmeloord tot een bruisend centrum met veel muziek en vertier.
Toen het kerkbezoek terug liep en kerken het geld goed konden gebruiken, besloot de RK gemeenschap dit gebouw te verkopen. Dit tot grote ontsteltenis van met name de wat oudere jeugd uit de polder, die warme herinneringen koesterde aan deze uitgangsgelegenheid.

Zo ook Crebas.
En omdat de familie Crebas, oprichter van Marktplaats.nl zijn website net voor tientallen miljoenen had verkocht aan ebay, kon hij hier maatschappelijk iets betekenen. En dat deed hij!
De katholieke kerk verkocht Paspartoe in 2004 voor bijna 1 miljoen euro eerst aan de gemeente Noordoostpolder, die het meteen verkocht aan Crebas.
Crebas verhuurde het vervolgens weer aan Paspartoe. Zo werd voorkomen dat het sociaal-cultureel werk in Noordoostpolder zonder huisvesting zat. Met dank aan Crebas.

PaspartoeToch kon niet voorkomen worden dat het pand langzaam in verval raakte. De jeugd woonde het pand behoorlijk uit. Uiteindelijk is het een pand uit 1951. Sloop lag op de loer.

Triade liet zijn oog laten vallen op het gebouw.
Als herinnering aan gebouw Paspartoe is in 2022 de eerste steen uitgehakt en overhandigd aan een katholieke pastoor. De eerste stenen kerk van Emmeloord is gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. Triade Vitree realiseert op die plek 40 appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Sloop oude Paspartoe

Omdat dit pand zoveel jaren een jeugdsoos is geweest, doet het veel mensen zeer.

Pastoor krijgt herinneringssteen Paspartoe van Triade Vitree

“De sloop van dit pand betekent een nieuw begin voor de bewoners van Triade Vitree”, aldus pastoor Maagd. Triade Vitree stond donderdag 27 januari tijdens een bijeenkomst formeel stil bij de start van de sloop van Paspartoe in Emmeloord. De pastoor ontving hierbij een herinneringssteen.

sloop Paspartoe nieuwsbericht header

Pastoor Maagd vertelde tijdens de bijeenkomst over de geschiedenis van het pand: “Ooit gebouwd als tijdelijk kerkgebouw, later in gebruik als clubgebouw en geëindigd met een droevige aanblik na jarenlange leegstand en verval.”

In stijl gebouwd
Naast bouwbedrijf Van Norel en bestuurder Paul van der Linden van Triade Vitree, was ook wethouder Marian Uitdewilligen aanwezig. Zij vertelde over het oude pand dat helaas niet meer geschikt bleek een monument te kunnen worden. Ze is blij dat er een mooi gebouw voor terugkomt, een gebouw dat lijkt op het oude. Het wordt in de stijl van Paspartoe gebouwd. “Het allerleukste vind ik dat jullie hier komen wonen op deze mooie plek”, vertelde ze onze cliënten.

Herinneringssteen Paspartoe
Daniel, Hennie en René, waren er als de toekomstige bewoners vanuit Triade Vitree bij. Zij bikten symbolisch een steen uit de muur en overhandigde deze aan pastoor Maagd van Emmeloord. Dat viel overigens nog niet mee, het was hard werken met grote hamers. Het ging om de eerste gelegde steen in 1951 die pastoor Maagd een plek geeft in de naastgelegen St. Michaelkerk.

sloop Paspartoe Herinneringssteen voor Pastoor Maagd