Vanaf april 2017 vergaderd de gemeenteraad eens per drie weken, om de besluitvorming te versnellen.

 

Meepraten?

Wilt u meepraten over een raadsvoorstel? Dan kunt u zich op één van de volgende manieren aanmelden voor het RondeTafelGesprek.

Mail naar griffier@noordoostpolder.nl (ook voor algemene vragen over de raad).
Bel de griffier via telefoonnummer (0527) 63 33 15.
Voorafgaand aan de vergadering, bij de voorzitter.
U kunt niet inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.

Uw mening of idee onder de aandacht brengen?

Bij het Politiek Uurtje kunt u over allerlei onderwerpen uw verhaal kwijt bij de partijen die ieder hun eigen statafel hebben.

Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Het eerstvolgende Politiek Uurtje is maandag 10 april in het gemeentehuis in Emmeloord.