Nieuwe regels 2021

Nieuwe tarieven – afvalinzameling – restafval – Emmeloord en Noordoostpolder

let op: iedere keer dat u rest afval aanbiedt, dus ook de ondergrondse container opent, kost geld.

Wanneer worden de containers geleegd ?

  • Kliko nieuwe tarieven en ophaal schema NoordoostpolderIn Noordoostpolder zamelt HVC huis aan huis het afval gescheiden in.
  • Op de afvalkalender en de HVC afval-app ziet u wanneer u welk afval aan de weg kunt zetten.
  • Woont u in een buurt met ondergrondse containers, dan kunt u uw afval daarin kwijt.
  • U heeft hiervoor een milieupas nodig.

kliko-kosten

Hoe ziet de afvalstoffenheffing er uit?

Je vindt de bedragen van het recycle-tarief hieronder. Deze heeft de gemeenteraad op 9 november vastgesteld.

Vastgestelde tarieven recycle-tarief
OmschrijvingKosten
Vastrecht éénpersoonshuishouden per jaar€ 202,50
Vastrecht meerpersoonshuishouden per jaar€ 212,50
Tarief per lediging 140 liter restafvalbak€ 6,93
Tarief per lediging 240 liter restafvalbak€ 11,84
Tarief per storting zak in de ondergrondse container (hoogbouw)€ 2,95
Extra 140 liter restafvalbak (exclusief tarief per lediging) eenmalig€ 50,56
Extra 240 liter restafvalbak (exclusief tarief per lediging) eenmalig€ 86,68

Nieuwe systeem vanaf 2021

U betaalt een lager vast bedrag per jaar (vastrecht), maar betaalt extra voor iedere keer dat u de grijze container bij de weg zet.

  • Vastrecht eenpersoonshuishouden per jaar € 205,50
  • Vastrecht meerpersoonshuishouden per jaar € 212,50
  • Tarief per lediging 140 liter container restafval € 6,93
  • Tarief per lediging 240 liter container restafval € 11,84

Als u ongeveer 5 x per jaar een kleine grijze container bij de weg zet, bent u niet duurder uit.
De groene, blauwe en oranje container wordt niet geteld. Die mag u iedere keer bij de weg zetten.

Oud systeem (tot en met 2020)

U betaald een vast bedrag per jaar (vastrecht)  en u mag de containers iedere keer bij de weg zetten.
(wel volgens het ophaalschema) Ze worden niet geteld.

  • Vastrecht eenpersoonshuishouden per jaar € 243.48
  • Vastrecht meerpersoonshuishouden per jaar € 286.44

Enkele gemeente links :

https://www.noordoostpolder.nl/afval-inzameling

Het uitvoeringsplan  pdf