Werk aan de weg

Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig zodat parkeren op de grote Deel sinds 26 juli weer mogelijk is.

De Kleine Deel

Na de bouwvakvakantie, dat is op 19 augustus, begint de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Kleine Deel. De bestrating wordt dan opgebroken en kabels en leidingen verlegd. Parkeren op de Kleine Deel is vanaf 19 augustus niet meer mogelijk. De bedrijven en winkels blijven gewoon bereikbaar. Ook het busstation blijft bereikbaar. Wel kunnen buspassagiers tijdens de werkzaamheden enige overlast ervaren.

Horecapaviljoen

Om de bouw van het horecapaviljoen mogelijk te maken wordt een gedeelte van de Kleine Deel gereserveerd voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige hinder opleveren. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum beperkt blijft. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.

Op de planning

  • Rotonde Espelerweg – Nieuwlandenlaan: oktober 2019
  • Nagelerstraat tussen Leeuwenkruising en Nagelerbrug: tweede helft 2019

Herinrichting Nagelerstraat

Schets nieuwe situatie Nagelerstraat

Verkeersdrempel op kruising bij Lidl

Emmeloord – Het werk aan de herinrichting van het tweede deel van de Nagelerstraat start maandag 10 februari.

De kruising voor de Lidl wordt aangepakt om de oversteek veiliger en de doorstroming beter te maken. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Bouwerskamp en Nijverheidsstraat. Ook de Baardmezenstraat wordt gestremd. Fietsers en voetgangers vanuit de Zuidert kunnen nog steeds via de Nagelerstraat de Lidl en winkels aan de Zuiderkade bereiken. Het autoverkeer moet omrijden. De Lidl is bereikbaar via de oostkant.

Verkeersdrempel

Een aantal inwoners heeft gevraagd om bij de kruising met de Lidl een rotonde aan te leggen. De gemeente heeft dit onderzocht. Er is gebleken dat er geen plaats is voor een rotonde of andere oplossingen. Daarom wordt de kruising veiliger gemaakt door de wachtruimte tussen de rijbanen een stuk breder te maken. Ook komt er een verkeersdrempel. Dat vermindert de snelheid van het verkeer. Voor fietsers wordt de nieuwe situatie ook beter. Zij krijgen straks voorrang op de Bouwerskamp.

Afsluiting

In april is de Nagelerstraat t/m de Nagelerbrug twee weken geheel afgesloten. Dat is nodig voor de aansluiting van de riolering en voor het asfalteren. Op 24 april moeten alle werkzaamheden aan de Nagelerstraat klaar zijn. Tijdens het werk krijgen de hulpdiensten wel de gelegenheid het werk te passeren. De aannemer zal een deel van het Veerplein gebruiken voor opslag. Dit betekent dat hier minder parkeergelegenheid is.

(© Gemeente Noordoostpolder)