Gedenkstenen – Memorial stones

Veteranendag-onthulling.jpg

nederlands.png

Gedenkstenen

Rond het ‘Onderduikersbankje’
ziet u een aantal gedenkstenen
en bomen.

 1. Gedenksteen Veteranendag
  Normaal altijd op de laatste zaterdag in juni, maar omdat het in 2014  70 jaar gelden was dat de razzia 1944 in de Noordoostpolder had plaatsgevonden, was het uitgesteld tot 15 november 2014. Deze steen herinnert daaraan.
 2. Gedenksteen Bevrijding van de Noordoostpolder
  17 april 1945  was voor de Noordoostpolder de dag van de bevrijding.
  De oprukkende geallieerden sloegen de Noordoostpolder over omdat de Duitsers al gevlucht waren.
  Albert Knipmeijer,  als Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten droeg het gezag over aan landdrost Smeding, als hoogste vertegenwoordiger van het burgerlijk bestuur.
 3. Gedenkplaat A.J. Knipmeijer
  Albert Knipmeijer was tijdens de Tweede Wereldoorlog verbonden aan de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Vanuit zijn functie hielp hij vanuit Kampen veel mannen aan het werk bij de drooglegging van de Noordoostpolder. Door met persoonsgegevens te frauderen wist hij onderduikers hier onder te brengen, waardoor ze niet tewerkgesteld werden in Duitsland. De polder werd daardoor ook wel het Nederlands Onderduikers Paradijs genoemd.

engels.png

Memorial stones

Around the ‘Hiding Bench’
you will see a number of memorial stones
and trees.

 1. Memorial stone Veterans Day
  Normally always on the last Saturday in June, but because it was 70 years ago the 1944 razzia (raid) took place in the Noordoostpolder, it was postponed until November 15, 2014.
 2. Memorial stone Liberation of the Noordoostpolder
  April 17, 1945 was the day of liberation for the Noordoostpolder.
  The allies skipped the Noordoostpolder because the Germans had already runaway.
  Albert Knipmeijer, as Commander of the Interior Forces transferred the authority to landdrost Smeding, as the highest representative of the civil administration.
 3. Memorial stone A.J. Knipmeijer
  Albert Knipmeijer was associated with the ‘polders’ during the Second World War. From his position  in Kampen he helped many men to work in the Noordoostpolder. By cheating with personal data, he managed to place people in hiding here, so they had not to go to Germany. The polder was therefore also called the Dutch Hiding Paradise.
desktop.jpg

voor extra informatie

.