Onderduikersbank  – People in hiding bench

20170823_094541.jpg

nederlands.pngU ziet hier het herinneringsmonument:
Onderduikersbank
van Wim van Doorschodt.
(1967)

De Noordoostpolder is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd en in cultuur gebracht. De Duitse bezetter vond het een interessant project en gedoogden de werkzaamheden. Polderwerkers hoefde niet te werken in de Duitse oorlogsindustrie (de arbeitseinsatz) . Het animo werd daardoor zo groot, dat de Noord Oost Polder (NOP) ook wel  Nederlands Onderduikers Paradijs werd genoemd.

Op 5 mei 1965 is een reünie van onderduikers gehouden. Toen er geld van deze organisatie overbleef, is dit werk gerealiseerd.

Het bankje is ontworpen door Wim van Doorschodt uit Giethoorn.
Je ziet een ‘Duitse’ adelaar die zich verheft  boven een inééngekrompen mens, een verwijzing naar verdrukking en verzet. De golven en de vis maken de verbinding met de voormalige Zuiderzee.

Zo’n opengewerkt decoratieve voorstelling met openingen, spleten en met lichtdoorlating noemen we een ajour reliëf.

Het bankje is in 1967 gemaakt, heeft op meerdere plaatsen in de Polder gestaan maar heeft sinds 1997 deze prominente plek voor het gemeentehuis.

engels.pngThe memorial monument:
People in hiding bench.
It is designed by Wim Doorschodt
in 1967

What does it represent.

The North East Polder was made and cultivated during the Second World War. The German occupiers where interested in this project and tolerated the work. Polder workers where dismissed to work in the German war industry (the Arbeitseinsatz). The enthusiasm to work in the polder became that great that the Noord Oost Polder (NOP) was also called Dutch Hiding Paradise. (in Dutch language  also N.O.P.)

A reunion of the former ‘people in hiding’ was held on May 5th 1965.  After some money was left, this work could be realized.

The bench was designed by Wim van Doorschodt from Giethoorn.
You see a ‘German’ eagle that rises above a shrunken human, a reference to oppression and resistance. The waves and the fish makes the connection with the former Zuiderzee.

The bench was made in 1967, has been on several places in the Polder, but has this prominent place in front of the town hall since 1997.

The People in hiding bench.

and thank you for your interest.

desktop.jpg

voor extra informatie

.