Vogelwijk

Voor de nieuwe straten ten zuiden van de Lange Dreef laat men in 1950 het oog vallen op namen van vogels die in de vroegste fase van de polder, dus als pioniers, aanwezig waren.
De Landbouwkundige Afdeeling van de Wieringermeerdirectie wordt om raad gevraagd en uit de ontvangen suggesties maakt men zijn keuze.
De belangrijkste oost-weststraten krijgen een vogelnaam in het meervoud: MEEUWENKANT, PLEVIERENSTRAAT en BAARDMEZENSTRAAT.
De minder belangrijke noord-zuidverbindingen moeten het stellen met een enkelvoud: RIETZANGERSTRAAT, ROERDOMPLAAN en KIEVITSTRAAT.
Tot die laatste groep heeft ook de Karekietstraat behoord, maar die vervalt bij de herinrichting van de vogelbuurt in 1999.
De naam van deze vogel blijft behouden in de nieuwe straat KAREKIETHOF, die ondanks de oost-westrichting een vogelnaam in het enkelvoud heeft.
In 2000 krijgt de straat met een complex zogeheten seniorenwoningen tussen de Roerdomplaan en de Cornelisz Dirkszstraat de naam REIGERSTRAAT, omdat de reiger net als het complex in hoogte boven zijn omgeving uitstijgt.