Nijverheidsbuurt

Bouwnijverheid
Staalstraat , Steenstraat , Houtstraat en Raamstraat.
Dwars daarop de Nijverheidsstraat, Bouwerskamp, Houttuinen en de Smeden.

Veerplein

Huitema-Veerplein-EmmeloordCentraal het Veerplein.
Zo genoemd omdat er in de beginjaren nog geen brug over de Urkervaart was, maar een veer (pont)
Met aan het Veerplein de Volkswagen garage Huitema.

Huitema

Garage-Huitema

Garage Huitema aan het Veerplein


Airy woningen.
Begin jaren vijftig zijn er twee kleine groepen montagewoningen gebouwd in Emmeloord, ontworpen door Systeemwoning Mernavo Amsterdam.
In de Nijverheidsbuurt zijn 48 van deze ‘Airy’ montagebouwwoningen gebouwd en in de Vogelbuurt 64(!) stuks.
Betonnen gevelelementen, stalen ramen en , flauw hellende daken met mastiekbedekking zijn de kenmerkende elementen van deze woningen.

De wijk kreeg de bijnaam “Jericho”

Een andere versie:
De bouwkundige afdeling van de directie samen met Schokbeton, een landbouwarchitect en een architectenbureau uit Amsterdam met adviezen van het bureau ratiobouw (adviesorgaan van het min. Van wederopbouw.)hebben het hele jaar 1947 gedebatteerd over een snelle bouwmethode.
De directeur van Schokbeton had in z’n onderduikertijd in de oorlog een prefab woning ontworpen.
Op papier leek dit aardig maar hoe te bouwen was nog niet zo eenvoudig.
Men kwam er nog niet zo makkelijk uit en de tijd drong erg.
Toen heeft Ratiobouw een afspraak gemaakt in Engeland, want daar waren inmiddels al enige prefab woningbouw projecten afgerond.
De landdrost is daarna met van Eck en een man van Ratiobouw naar Engeland getogen om deze projecten te gaan zien.
De genoemde airy woningen hadden op dat moment de voorkeur en is door de aannemer uit Amsterdam de licentierechten verkregen.
Deze woningen zijn toen in heel Nederland gebouwd. (Bron Kees Bolle)

Kampwal
De Kampwal en het Veerplein liggen in dezelfde wijk, maar hun namen komen uit een andere hoek.
Deze twee straten houden de herinnering warm aan het kamp en het veer dat ooit hier te vinden was.

Anekdote Kampwal

Uit Stadsdeelblad 2003, afdeling 2, openbare vergadering op donderdag 28 november 2002:
De heer Woudwijk (PvdA):

“De heer Houtsma van de fractie van de PvdA merkte tijdens de vergadering van de Commissie voor Welzijn, Zorg, Onderwijs, Sociale Activering en Diversiteit terecht op dat niet alles meetbaar is. Gevoel is bijvoorbeeld zoiets. In de wereld van managers en boekhouders moet alles worden gekwantificeerd, ook waar het om mensen gaat.
Dat is een kapitale fout.
Nadat ik van school kwam, vond ik mijn eerste baan in de bouw. Een oude metselaar wist mij te vertellen dat je op de Kampwal – een straat waar hij ooit had gewerkt – aan de schuurtjes kon zien bij wie ze indertijd koffie hadden gekregen en bij wie niet.
Wie denkt dat het leven om geld draait, maakt een vergissing. Het draait om aandacht en paradoxaal genoeg levert dat indirect of direct wel geld op.