Gebouwen ‘in the picture’

Nieuwbouwproject Triade

Achter Paspartou

40 zorgappartementen

Appartementen-Triade-Emmeloord-1

Appartementen-Triade-Emmeloord-2

Binnenkort meer info

Definitief appartementen en winkels aan De Boei

Op de plek van de gesloopte flat De Boei in Emmeloord komen appartementen en winkels. Een overgrote meerderheid heeft geen bezwaar tegen de bouw van een multifunctioneel gebouw met 32 appartementen en winkels, waaronder één supermarkt, op de locatie aan de oostkant van het centrum.

logo-StentorDe huidige Jumbo-supermarkt aan de Noordzijde verhuist naar de begane grond in het gebouw aan de Boei. Er is ook nog ruimte voor andere winkels. Aan de west- en oostgevel komen 32 appartementen verdeeld over twee bouwlagen. Het gebouw wordt maximaal 13 meter hoog.

Geen prettig vooruitzicht
Tegen het bestemmingsplan werden geen zienswijzen van ondernemers en omwonenden ingediend. In de gemeenteraad was alleen raadslid Sacha Werkman (ONS) tegen. ,,Een gebouw van 13 meter hoog doet het centrum geen goed. De uitgang op de Paardenmarkt is voor ondernemers aldaar geen prettig vooruitzicht”, stelde ze. Andere raadsleden waren maandagmiddag bij de raadsvergadering wel positief.
Er was eerder ook een plan om het plein naast de huidige locatie van de Jumbo-supermarkt, in de volksmond Jumboplein genoemd, te bebouwen. Er zouden daar winkels met daarboven woningen moeten komen. Volgens de gemeente is hier echter geen draagvlak voor en wil de directe omgeving de parkeerplaats behouden. Zonder parkeergelegenheid wil de Jumbo liever niet verhuizen naar het naastgelegen bouwblok aan De Boei.

Extra supermarkt

De bouw van het pand aan de Boei moet begin volgend jaar beginnen. De bebouwing is één van de laatste onderdelen van het centrumplan van Emmeloord, waarbij er verschillende nieuwe gebouwen komen en pleinen aangepast worden.
Het huidige pand van de Jumbo aan het Kettingplein wordt ook grondig verbouwd. De bestaande buitengevel wordt gestript en voorzien van een nieuwe gevel. Mogelijk gaat de Aldi-supermarkt aan de Zuiderkade naar deze locatie. In het pand mag geen extra supermarkt voor Emmeloord komen, maar alleen een supermarkt die al in Emmeloord gevestigd is.


Het stadshart van Emmeloord wordt vernieuwd.

Wij (SUMARCHITECTEN) hebben in samenwerking met De Hoge Dennen en Blue Banner aan de marktpropositie voor het nieuwe stadshart van Emmeloord gewerkt. Onze gezamenlijk planvisie werd door de gemeente Noordoostpolder als beste beoordeeld.

Het plan bestaat uit de herontwikkeling van het winkelpand (Jumbogebouw) aan het Kettingplein, nieuwbouw van winkels en woningen aan de Boei en de inrichting van de openbare ruimte.

Herontwikkeling Jumbogebouw

Het huidige Jumbogebouw wordt grondig verbouwd. De bestaande buitengevel wordt gestript en voorzien van een nieuwe hoogwaardig geïsoleerde gevel. Aangezien het bestaand gebouw relatief laag is, kunnen we met de nieuwe schil, visueel, een hogere winkelplint maken.

Aan de Oostzijde wordt de nieuwe entree van de Aldi supermarkt gemaakt. Deze entree wordt maximaal 8 meter hoog. Met deze massa-opbouw kunnen we een markant accent aan het gebouw geven.

Het gebouw krijgt een opvallende kapvorm die afgeleid is van de kapvorm van de planmatig ontworpen schokbeton schuren in de Noordoostpolder. hiermee willen wij het DNA van de Noordoostpolder verankeren in het centrum van Emmeloord.

De gevel van het winkelgebouw krijgt op een eigentijdse manier een stalen framestructuur die die sterk refereren aan de plastische betonnen frame structuur van de kopgevels van de schuren. Het gebouw wordt uitgevoerd in gemêleerd rood metselwerk, waarmee de kleur sterk verwijst naar de kleur van de dakkappen van de schuren.

Nieuwbouw aan de Boei

Het gebouw bestaat uit winkels en appartementen. Uitgangspunt voor dit ontwerp is om een helder en ingetogen gebouw te ontwerpen in de geest van het DNA van Emmeloord. Sobere gebouwen, bijzondere detaillering entrees, metselwerk, smalle hoge ramen en diepe negges.

Het gebouw kent een heldere hiërarchie in de massaopbouw; hoge bebouwing die noord-zuid gericht is en lage bebouwing die oost-west gericht is. Deze opbouw zorgt voor stedenbouwkundige verbijzondering (accenten) op de hoeken.

De entrees van de twee belangrijkste trekkers (Jumbo en Action) krijgen een dubbel hoge ruimte waardoor ze een open en uitnodigende uitstraling krijgen. De posities van de bouwmassa’s en de woningentrees zijn zo gekozen dat er intieme looproutes en stedenbouwkundig ruimten ontstaan.Door kleur- en materiaalgebruik (metselwerk, gemêleerd in kleuren beige, grijs, zacht geel, betonbanden, geperforeerd staalplaat) wordt een eenduidig bouwvolume gemaakt.

bron: http://sumarchitecten.nl/projecten/woningbouw/stadshart/

De van Staveren flat.

De al jaren totaal in verval zijnde flat van Nico van Staveren op het Smedingplein, bij Albert Heijn en de Golfslag krijgt een ‘make-over’,
al hadden velen er liever een bulldozer op af gestuurd om zo de herinnering te wissen.
Het pand deed jaren lang afbreuk aan het aanzicht van Emmeloord, zeker in combinatie met de oude Marknesserbrug en de vervallen Golfslag.

20200311_102846

20200311_103257

Bureau Boes + Kok B.V. uit Vollenhove heeft opdracht gekregen iets toonbaars te maken op het huidige fundament. Dit Bureau heeft ook het landgoed van Nico van Staveren op de Wellerwaard ontworpen en het vergunningmanagement verzorgd voor alle bebouwing (hoofdgebouw, bijgebouw en atelier)

Op de begane grond komt straks ruimte voor bedrijven. De huidige garage gaat gelukkig verdwijnen naar de Randweg.
De negen bovenwoningen worden gerenoveerd en gaan daarna zo’n twee ton per stuk kosten.
Men hoopt dat er aan het einde van 2020 kan worden begonnen, dus voorlopig blijft het aanzien onaangeroerd.

Nieuwbouw Noordzijde

Op de locatie van de huidige Poiesz supermarkt en het Leger des Heils komen  44 appartementen en 750 m2 commerciële ruimte.

  • Er komen 23 jongeren / starters appartementen met een aantal gezamenlijke voorzieningen. Hier gaat door de bewoners vanuit een volledig eigen woonunit, toch voor een deel samen geleefd worden.
  • Er komen 19 appartementen.
  • Op de bovenste etage zullen 2 zeer ruime penthouses gerealiseerd worden.

Aan de Noordzijde 8-12, in het centrum van Emmeloord, komen nieuwe appartementen en commerciële ruimten. Dit is op de plek van onder meer de huidige Poiesz supermarkt.
Poiesz opent later dit jaar een nieuwe vestiging in de wijk Emmelhage. De vestiging aan de Noordzijde in het centrum sluit dan. Het plan van ontwikkelaar Klaas Houwer sluit aan bij het centrumplan om vooral woningbouw op deze locatie te realiseren.

Senioren en starters
Klaas Houwer heeft plannen om aan de Noordzijde appartementen voor senioren en starters te bouwen. Gebouwen mogen op deze plek tot maximaal vier verdiepingen hoog worden. Op de begane grond wordt ruimte vrijgehouden voor parkeren en commerciële ruimten. Een nieuwe supermarkt is op deze plek niet meer toegestaan. Voor de plannen is inmiddels een vergunning aangevraagd. Klaas Houwer: ‘Wij willen op deze plek ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Emmeloord centrum. In samenwerking met architectenbureau Saanen uit Weert hebben we ervoor gekozen om de kenmerkende architectuur van de Delftse School op een eigentijdse manier toe te passen in het gebouw Noorderpoort.’

Noorderpoort
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ontwerpen. Op de website Noorderpoort vindt u meer informatie en kunt u zich ook inschrijven om op de hoogte te blijven. De voorlopige planning is dat het bestaande pand aan het einde van het jaar gesloopt wordt, zodat de  nieuwbouw in januari 2021 kan starten. De presentatie van de plannen vindt dit najaar plaats. Dan komen de appartementen en de commerciële ruimten in de verkoop.

Wethouder Wiemer Haagsma toont zich meer dan tevreden met de plannen. ‘Door het vertrek van Poiesz naar Emmelhage ontstaat ruimte voor een mooie vernieuwing van dit stuk van het centrum. De manier waarop dit nu wordt voorgesteld past prima bij de overige projecten die in het centrum gaande zijn of op stapel staan. Ik verwacht dat het centrum hiermee weer een stuk mooier en levendiger wordt.’

Dinsdag 9 juni wordt de overeenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Klaas Houwer ondertekend.

Jura

Al vele jaren ligt tussen de Balkan, de Jura en de Kaukasus een braakliggend terrein: de locatie van het voormalige Groenhorst College. In 2017 zijn op dit terrein, tegen de Urkerweg, door Mercatus een drietal appartementengebouwen gerealiseerd. Nieuwbouw Advies Flevoland en Van Pijkeren Woningbouw gaan invulling geven aan de verdere ontwikkeling van deze locatie. De locatie valt binnen de ontwikkeling van de ‘centrumschil’ van Emmeloord en sluit daarmee aan bij het centrumplan van gemeente Noordoostpolder en Mercatus.


Mercatus heeft voor de ontwikkeling van deze locatie overeenstemming bereikt met Van Pijkeren Woningbouw uit Dalfsen en Nieuwbouw Advies Flevoland uit Dronten over de overdracht van de grond. Vorige week is tijdens een goed bezochte informatieavond het schetsontwerp gepresenteerd aan de omwonenden. Omwonenden konden op deze avond hun reactie geven op de bouwplannen. Deze reacties worden meegenomen bij de uitwerking van het definitief ontwerp.

Er worden in totaal 20 grondgebonden koopwoningen gerealiseerd. De woningen krijgen een plat dak en bestaan uit twee of drie woonlagen. De woningen sluiten qua architectuur aan bij de woningen aan de Kaukasus. Een groot deel van de woningen zijn ontwikkeld voor de doelgroep “senioren”, zogenaamde patiowoningen, en beschikken standaard dan ook over een bad- en slaapkamer op de begane grond. De woningen krijgen een mogelijkheid voor garage of carport op eigen terrein. Ook worden er eengezinswoningen voor “starters” en “gezinnen” gerealiseerd.

De verkoop van de woningen zal naar verwachting rond de zomer starten. Momenteel wordt de procedure opgestart voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Als alles volgens planning verloopt, kan er eind dit jaar gestart worden met de bouw. Geïnteresseerden kunnen zich in laten schrijven bij Sinke Makelaardij in Emmeloord.

Golfslag

Voormalig verzorgingshuis (Zorggroep Oude en Nieuwe Land) is in 1971 gebouwd naar ontwerp van Abe Bonnema.

Golfslag Emmeloord

De Golfslag in Emmeloord is definitief verkocht aan een projectontwikkelaar uit Zwolle. Het voormalige zorgcentrum aan de rand van het centrum staat al een aantal jaren leeg. Eind vorig jaar woedde er brand op de benedenverdieping.

Volgens makelaar Martijn Muller wil de koper het pand opknappen en er verschillende soorten appartementen in ontwikkelen. Koper Accretio Aedificium zou veel ervaring hebben met het herontwikkelen van grote panden.

Het pand zou te groot zijn om er één soort appartementen in te ontwikkelen. De koper kiest daarom voor woningen voor verschillende doelgroepen.

De laatste ouderen die in De Golfslag woonden, vertrokken in 2015 uit het gebouw. Daarna woonde een handvol anti-krakers op de benedenverdieping. De eigenaar wilde van het gebouw af omdat het verouderd was.

Er waren al eerder plannen voor de bouw van appartementen in het gebouw. De aanvankelijke koper had moeite om de benodigde vergunningen rond te krijgen. Toen deze koper vervolgens overleed, kwam de ontwikkeling stil te liggen.

Het gebouw aan het Smedingplein 2 werd eind jaren 60 van de vorige eeuw door architect Abe Bonnema ontworpen.

20200311_103525

Wat op plek Prins Willem Alexanderhal ?

Er komt een zorggebouw, een wooncomplex van Philadelphia op het voormalige PWA-terrein in Emmeloord.

De nieuwe zorglocatie moet die aan de Oude Vlie vervangen. Er komen 45 mensen wonen met een meervoudige beperking en ouderen met een verstandelijke beperking. De oplevering was in september 2019 gepland.

Echter :

In het zicht van de finish ging bouwbedrijf Noordersluis uit Lelystad failliet.
De verhuizing van 45 cliënten in september 2019 is niet gehaald.

Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden heeft het complex afgebouwd.

Het meest ‘in the picture’ is tegenwoordig De Deel.
Daarom heb ik daar een aparte pagina voor gemaakt.