Een breed informatieve website met kunst, boerderijen, straten en pleinen, ontstaansgeschiedenis, foto's, Schokland en de Poldertoren. (Evert de Graaff)

Een breed informatieve website met kunst, boerderijen, straten en pleinen, ontstaansgeschiedenis, foto’s, Schokland en de Poldertoren. (Evert de Graaff) (Evert de Graaff)

Een zware storm op 13 en 14 januari 1916 was het beginpunt van de plannen

Het begon met de storm van 14 januari 1916. De dijken rondom de Zuiderzee waren op tientallen plaatsen gebroken en de koeien uit het Noord-Hollandse Waterland waren zelfs ondergebracht in de straten van Amsterdam.

Nederland was er klaar mee !

Er moet blijkbaar altijd eerst iets ergs gebeuren voordat er uiteindelijk actie wordt ondernomen.

Minister was Ingenieur Lely. Twee jaar later was de Zuiderzeevereniging opgericht en nog even later ging de eerste schop de grond in  …..

Deze website heeft ca. 1000 pagina’s !
Dit zoekveld brengt u snel naar het juiste onderwerp.

Stadsrechten is iets van de late middeleeuwen.

Dus ‘no way’

Echter …. Emmeloord is de voortzetting van het oude Emmeloord op Schokland. En dat was eigendom van Amsterdam. En die “heerlijkheid Emelwaerde”  (Emmeloord)  genoot privilegiën.    Dus …. :

“In naam van de Staten van Holland als laatst rechthebbende van de heerlijke rechten over Urk en Emmeloord, worden heden door mij stadsrechten toegekend aan Emmeloord ….. 

Geen fratsen, eenvoudige bakstenen huizen met rode dakpannen.

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog waren in Nederland  twee architectuurstromingen actueel. We stonden eigenlijk op een kantelpunt.

 • het Nieuwe Bouwen
  modern, strak, zoals Lelystad en Almere later werd
  en voor wie dat moderne bouwen niet mooi vonden
  en als een reactie daarop
 • een traditionele stijl, genaamd
  de Delftse School.

Bakstenen huizen met rode dakpannen

Echt Hollands. Het huis van een arbeider was sober en eenvoudig. De huizen van de betere ambtenaren, dokter en notaris waren groter en met fraaiere baksteen versieringen. En de officiële gebouwen als een postkantoor of kerk mocht groots.

Wij zijn geselecteerd

Jawel ! De Directie streefden naar een perfecte en evenwichtige opbouw. De Noordoostpolder moest de crème de la crème worden. De bevolkingssamenstelling moest een keurige afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking, maar gemeenschapszin was belangrijker dan levensovertuiging.

Een superbevolking

Zou daar nu na twee/drie generaties nog wat van te merken zijn ?

Rondleiding Emmeloord
met stadsgids

Wie heeft de meeste kerken?

Urk heeft de naam dat ze veel kerkgenootschappen heeft, maar Emmeloord wint het op dit gebied.
Niet minder dan achttien kerkgenootschappen en geestelijke stromingen telt Emmeloord en minstens zoveel kerkgebouwen en -zalen’.
Echter wat het aantal kerkgebouwen betreft, wint Urk het.

 • De 14 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen
 • komen in 21 kerkgebouwen ’s zondags bijeen.

Wie heeft de meeste kerken, Noordoostpolder of Urk

Ieder dorp in de Noordoostpolder kreeg drie scholen.

Onze eerste landdrost (burgemeester) Smeding voelde niets voor bijzonder onderwijs.
Verzuiling in het onderwijs zou volgens hem een gevaar betekenen voor de opbouw van de samenleving.
Geen houden aan.  Ieder dorp kreeg naast zijn drie kerken ook drie scholen. Een openbare school, een protestante- en een katholieke school.

En wat is daar van over gebleven ?

hoeveel dorpen en naam

Ringwegen

Alle dorpen met elkaar verbonden door een ringweg. Alle ? Nee, een klein dorpje bleef moedig weerstand bieden aan de overheersers …

noordoostpolder-namen-wegen-1

Dorpen

ieder met zijn kunst, monumenten,  historische luchtfoto’s en weetjes

Bordje BantBordje RuttenBordje CreilBordje EspelBordje TollebeekBordje NageleBordje EnsBordje KraggenburgBordje MarknesseBordje LuttelgeestBordje SchoklandBordje Urk
Skyline Emmeloord (no copyright)

Kunst en architectuur, gebouwen, straten en pleinen in Emmeloord en de Noordoostpolder. Ons Flevolands erfgoed.

oudste straten van Emmeloord

alles over de Poldertoren

de boerderij Noordoostpolder

Scheepswrakken en vliegtuigwrakken in de Nordoostpolder. crashpalen

bruggen en gemalen in de Noordoostpolder

Onze leeuwen. Het begon met 4 stuks. Er zijn er nu al 12 ! Of 13 ?!

Leuk plan. Een kring van 10 dorpen. Maar meteen achterhaald. Spijt ?

nopinoorlogstijd

Oud Kraggenburg Ramspoltoren Rotterdamse hoek Lichtopstand Blokzijl Luchtwachttorens

Henk Rotgans , voor hem was de schop te zwaar. Maar hij kon mooi tekenen.

Van landdrost tot burgemeester

Wetenswaardig

Schokland

Luchtwachttorens. Stonden ook in Emmeloord. En maar kijken of de Russen eraan komen.

waar lopen de hoogspanningsmasten door de polder. 330 kVolt, 220 kVolt en 110 kVolt.

arbeiderskampen Noordoostpolder

Er had bijna een Karveel op de Poldertoren gestaan.

Fracon prefab boerderij. Met het oog op de volgende polders

Trekkers kijken

Rara naam., Schokbeton. Waar komt het vandaan ?

diversen

knop-monumentendijkdoorbraakkiekendiefoudste-boomnatuurgebiedenknop-van-de-lijnwindmolenparkwitte-knop-telefoonknop-nlrlokale-persuitgaan

Het transport over water. Van bietenbrug tot loswal.

Dam en hekpalen bij de boerderijen in de Noordoostpoldere

   


Deze website wordt gearchiveerd als digitaal erfgoed door: