DNA Noordoostpolder

 

Een website van gemeente Noordoostpolder en Mercatus.

In 2012 werden Sandra van Assen en Bauke Tuinstra door gemeente Noordoostpolder en Mercatus gevraagd het onderzoek naar het ‘DNA’ van de Noordoostpolder-stad Emmeloord uit te voeren. Dit onderzoek heeft net als het onderzoek naar het ‘DNA’ van de Noordoostpolderdorpen geresulteerd in een boek en deze website. Het adviesteam voor het onderzoek DNA Emmeloord bestond uit Sandra van Assen Stedenbouw (Sandra van Assen en Agnes Galama), TWA architecten (Bauke Tuinstra) en Erik Overdiep landschapsontwerp (Erik Overdiep). Namens de opdrachtgevers maakten Zemira Rexha Marošlić (projectleider DNA Emmeloord / stedenbouwkundige gemeente Noordoostpolder), Jildou Bijlsma (beleidsmedewerker wonen gemeente Noordoostpolder) en Marcella van Wagensveld (beleidsmedewerker Mercatus) deel uit van het team.

Er is in inspirerende werksessies samengewerkt met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en Mercatus en vertegenwoordigers van de wijken. Er is afstemming geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er zijn vele spontane stadsbewoners en ondernemers geïnterviewd tijdens de veldbezoeken.

Graag bedanken we Gemeente Noordoostpolder en Mercatus, de bewoners, ondernemers en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hun feedback. Daarnaast bedanken we het Nieuwland Erfgoed Centrum voor hun tijd en het aanleveren van de vele originele beelden.

Basisontwerp: Wil Bijker BNO, Escapement.

Zomer 2013.

 


Bronvermelding afbeeldingen

1,4,1
1,4 aNieuwbouw Emmeloord 1943ANP
1,4 bDistelstraat 1949Flevolandsgeheugen.nl/privécollectie Dirk Kuik
1,4 cBeursstraat 1959ansichtkaart
1,4 dLange Neringansichtkaart
1,4,2
1,4 aluchtfoto 1950Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
1,4 bnoordoostpolder_14B_300x410Toeninflevoland.nl/Gemeente Noordoostpolder
1,4 cvisserplein gemeentehuis 1961www.emmeloord.info
1,4 dbeursgebouw 1952ansichtkaart
1,4,3
1,4 aansichtkaart
1,4 bGroeten uit Emmeloord jaren 60ansichtkaart
1,4 cGroeten uit Emmeloord jaren 70ansichtkaart
1,4 dziekenhuis 1972ansichtkaart
1,4 eDe Golfslagansichtkaart
1,4,4,
 1,4 aluchtfoto 1972Lucht Foto Promotion Pictures
1,4,5
1,4 aplanwest luchtfotowww.emmeloord.info
1,4 dEuropalaanansichtkaart
1,4 bPlan Westwww.emmeloord.info
1,4 cDonaustraatansichtkaart
Werkgebieden na 1960
1,4 aUrkervaartwww.emmeloord.info
1,4 bVeerkade met Schippersbeursansichtkaart
Entrees en Randen
1,4 abailybrugwww.emmeloord.info
1,4 bziekenhuisansichtkaart
Stad aan het water
1,4 abrug espelervaartansichtkaart
1,4 bNagelerbrugwww.emmeloord.info

 

 

Bronnen

Assen, S. Van, Daan, G., Laan, E. Van der, Karstkarel, P. ea., Nieuwe kijk op oude dorpen, Sneek, 2005

Andela, G.,  Bosma, K. in: Afstemming van Norm en ontwerp, de planning van drie nederzettingen in de Noordoostpolder, Wonen TABK 14 | 85.

Bleeker en Nauta, Masterplan buitenruimte Vreewijk, 2010.

Bouw en Milieudienst Enschede, afd. VOS ism. Ank Bleeker, Groenstructuur-Actieplan Enschede (GRAP), 1197.

Camp, D’L., Kamphuis, M. Architectuur en stedebouw in Flevoland: Urk 1850-1940, Noordoostpolder 1942-1962, Zwolle, 1992.

De Nijl, Cultuurhistorische verkenning Vreewijk, 2009.

De Velde Architecten, Herontwikkeling Zuidakker Zuidwend, Bant i.o.v. Mercatus, 2008.

Directie van de Wieringermeer, Excursiegids 1947 van den Noordoostpolder

Feddes, Olthof, Landschapsvisie Noordoostpolder, landschap van rust en regelmaat, 2012.

Gemeente Noordoostpolder, Archiefmateriaal, foto’s, tekeningen, ontwerpschetsen 1945-heden.

Gemeente Noordoostpolder, Diverse bestemmingsplannen Emmeloord.

Gemeente Noordoostpolder, Structuurplan, 1992.

Gemeente Noordoostpolder, Woningmarktanalyse Noordoostpolder, 2003.

Gemeente Noordoostpolder, Visie woonplanning Noordoostpolder.

Gemeente Noordoostpolder, Recreatievisie Noordoostpolder 2012-2016, 2012

Geurts, A. J. De ‘Groene’ IJsselmeerpolders, inrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en zuidelijk Flevoland, Lelystad, 1997.

Granpré Molière, M.J., De eeuwige architectuur, DEEL 1, De hedendaagse architectuur in het licht der geschiedenis, 1957.

Het Oversticht, S. van Assen, T. Ekamper, N. Tienstra en B. Tuinstra, De Noordoostpolder, DNA van een dorp als bouwsteen voor de Toekomst. Zwolle-2010.

H+N+S landschapsarchitecten,
Toekomstvisie gemeente Noordoostpolder 2030. Ruimte voor kwaliteit, 2003.

H+N+S landschapsarchitecten en Beek en Kooiman Cultuurhistorie,
Kaartenset Cultuurhistorie en Behoud door ontwikkeling, 2004.

KAW, ‘Probleemanalyse Middenmeer’, Ruimtelijke analyse, woningmarktanalyse en bouwtechnische opname, 2005.

Mercatus Woondiensten.
Concept strategisch voorraadbeleid, 2012.

Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Zicht op mooi Nederland, 2009.

Pruntel, H., Het bijzonder domeinbeheer in de IJsselmeerpolder en het Lauwersmeergebied, Lelystad, 2001.

Regionalverband Ruhr, Route der Industriekultuur per Rad, 2010.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Visie erfgoed en ruimte, 2011.

Sjoerd Soeters, Centrumplan Emmeloord, 2005.

Steenhuis, M., Stedenbouw in het landschap, Pieter Verhagen (1882-1950), Rotterdam, 2007.

Steenbergen, C. Reh, W. Nijhuis, S., Pouderoijen, M., De Polderatlas van Nederland, Pantheon der lage landen, 2009.

Wal, C. van der, In Praise of Common Sense. Planning the Ordinary. A Physical Planning History of the New Towns in the IJsselmeerpolders. Rotterdam, 1997.

Wal, C. van der, et al.
De ruimtelijke opbouw van de Noordoostpolder. De jongere bouwkunst en stedebouw in de Noordoostpolder, 1992.

Wal, C. van der, Dorpen in de IJsselmeerpolders, Van Slootdorp tot Zeewolde.Flevobericht 250. Hilversum, 1986.

Woensel, J.T.W.H. van, Nieuwe dorpen op nieuw land, inrichting van de dorpen in Wieringermeer, Noordoostpolder, oostelijk en zuidelijk Flevoland, 1999.

Woud, A. Van der, het Nieuwe Bouwen Internationaal, CIAM, Volkshuisvesting, Stedebouw, Housing Town Planning, 1983

 

 

Websites:
http://www.canonnoordoostpolder.nl
http://www.nai.nl
http://www.flevolandbovenwater.nl
http://www.cultureelerfgoed.nl

Archieven:
Archief gemeente Noordoostpolder
Archief Nieuwland Erfgoed Centrum
Archief NAI