Windpark Noordoostpolder

 

Totaal staan er 86 molens

 

-  38 binnendijks (op het land)

-  48 buitendijk (in het water)

-----------------------------------------------------------------------------

 Deze 86 molens zijn eigendom van 3 partijen : 

 

-  26 molens zijn van NOP Agrowind,   link

-  12 molens zijn van energiebedrijf RWE/Essent

-  48 molens zijn van Westermeerwind (op zee)  link

 

Deze 3  initiatiefnemers bouwen dus dit grootste windpark van Nederland op land en in het water.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Energie voor meer dan 400.000 huishoudens

Het Windpark bestaat uit 86 windturbines, die gezamenlijk 1,4 miljard kWh produceren.
Voldoende om dagelijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.
Dat is vergelijkbaar met het inwonersaantal van de provincies Flevoland, Friesland en een flink deel van Groningen.

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

  • informatiecentrum 11 Beaufort  link is het informatiecentrum,
    in opdracht van gemeente Noordoostpolder door Renne gerealiseerd.
    (Frans) Renne is een onderneming in streekprodukten aan de Domineesweg 11 te Nagele.
    Zondag's gesloten.


  • Koepel Windenergie Noordoostpolder is een stichting van initiatiefnemers.
    Zij realiseren gezamenlijk Windpark Noordoostpolder langs de dijken aan de westkant van de Noordoostpolder.

 

Netbeheerder TenneT heeft 27 kilometer elektriciteitskabel in de grond gelegd bij windpark Noordoostpolder. De aanleg duurde twee jaar en de laatste testen zijn succesvol afgerond. 

Het park kan nu aangesloten worden op het Nederlandse elektriciteitsnet.
Voor de aansluiting is een nieuw hoogspanningsstation bij Westermeerdijk gebouwd en is er een 110kV kabelverbinding via Emmeloord naar Ens gelegd. 
Het hoogspanningsstation in Emmeloord is aangepast, het station in Ens flink uitgebreid.
De infrastructuur kan de stroom van het windpark met een capaiteit van 370MW transporteren via het landelijke hoogspanningsnet naar de eindgebruiker.

 

 

 

 

 


 

 Tweehonderd meter hoog. Drie maal de Poldertoren.

 

 

Maar op deze schaal stellen ze weer niks voor :

 

 

 

Binnendijks

Enercon turbines, type E-126 (7580  kW)

Buitendijks

SWT-3.0-108 (3200 kW)

 

Op land staan Enercon turbines, type E-126 (7580 kW)

 

 

 

In het water staan Siemens Wind Turbine SWT-3.0-108 / SWT-3.2-108

 

 
 

 

 

 

 Bron: www.Windvogel.nl  Foto: www.klaaseissens.nl/

 

 

 foto: Gabriel Seinen


 

 

 

 

 

 

 

Windmolenpark filmpjes