De Windvaan, een  Koggeschip.

Gedurende de bouw is de idee gerezen de torenspits te bekronen met een als windwijzer uitgevoerd schip van het type dat ooit veelvuldig op de Zuiderzee werd gebruikt: het koggeschip

De Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-Europa. 
het schip had een lengte van 15 tot 30 meter en kon over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren. 
Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee. 
Ommelandvaarders heetten de schippers, die vanuit de lage landen de gevaarlijke tocht onder primitieve omstandigheden om Jutland naar de Oostzeelanden maakten 

Het schip is van zwaar koper vervaardigd en met een laagje goud overtrokken.

De hoogte is 5 meter

De breedte is 2,5 meter