Rotondes

8 mei tot begin juli Moerasandijviestraat

» Lees meer

Looking for a guide ?

Meer zien en weten over de Noordoostpolder ?.

» Read more

Tulpenroute

Tulpenroute

of loop net als ik de Kennedymars

Als de dijk doorbreekt - Dijkdoorbraak

» Lees meer

Dan krijgen we natte voeten, da's duidelijk.
Maar half Nederland ligt onder NAP....

Wist u dat dit huis 5 maal een ander adres heeft gekend ?

hoek Espelerlaan - Moerasandijviestraat.  (voor € 250,000 te koop)

Hier heeft wijlen dokter Jansen gewoond.

 1. Toen zijn eerste kind geboren werd, hadden de straten nog geen officiele namen.
  Deze straat werd toen de Ooststraat genoemd.

 2. Toen zijn tweede kind ter wereld kwam, hadden de straten inmiddels namen. Deze straat had de naam Lisdoddestraat. Het lag in de onkruidwijk, (Rietstraat, Hoefblad, Duizendknoop, Meldestraat etc)

 3. Tegen de tijd dat zijn derde kind geboren was, had men de straat omgedoopt in Lisdoddelaan, toch wat chiquer als 'straat'.

 4. Toen het vierde kind zich aandiende had men reeds bedacht dat  wijken omsloten moesten worden door straten met een neutrale naam.
  Zo is 'De Gouden Regenstraat' omgedoopt tot Koningin Julianastraat (in het kroningsjaar 1948)
  en de Lisdoddelaan werd Espelerlaan.

 5. Omdat de bewoners hun voordeur hebben verplaatst naar de zijkant van de woning, is het postadres nu Moerasandijviestraat Nr. 2 in Emmeloord.Deze kleine geschiedenis over die straat-met-vijf-namen illustreert de ongedurigheid van het jonge leven in de polder, die zich sneller ontwikkelt dan welk ander gebied ook in Nederland.
Het is een groeistuip.